Arbetsplatser

Tre kvinnliga medarbetare vid en bassäng.
Foto: Johan W Avby

Vi har verksamheter inom folkhälsa, sjukvård och tandvård samt regional utveckling och tillväxt.

Vår uppgift är att göra bra saker så att de som lever och verkar i Jönköpings län har ett bra liv, att fler människor väljer att bosätta sig eller turista här och att företag väljer oss för etableringar och investeringar.

Det gör vi tillsammans med medarbetarna, länets kommuner, myndigheter, högskola, näringsliv, föreningsliv och invånarna själva.

Vi är övertygade om att det är vi tillsammans som skapar utvecklingskraft. Ett bra liv i en attraktiv region helt enkelt.