Regionfastigheter som arbetsplats

Glad tjej vid dator.
Foto: Ulf Lindberg
Glad tjej vid dator.Två vvs-killar.Kille vid dator skärmar som visar grafik.En kvinna med en ritning flankeras av två kvinnor och en man på trappan av ett hus.Kille vid en en mängd övervakningsskärmar.Glad tekniker med glasögon på huvudet och arbetskläder lutar sig över en arbetsbänk.Tre killar tittr på stora pappersritningar.Man i arbetskläder kontrollerar lustgasförvaring.Glad tjej kratar löv under ett stort träd.En kille och tjej inspekterar tekniska installationer.Kvinna med hörselskydd i traktor diskuterar med en manlig kollega som står med ena foten på trappsteget upp till förarhytten.Man går bortåt i en kulvertgångEn tjej och tre killar lutar sig över ett räcke.Glad snickare med hörselskydd vid arbetsbänk.

Regionfastigheter har ett engagerande och inspirerande uppdrag. Det handlar om att i nära samarbete med kunderna skapa bra miljöer för regionens medarbetare, patienter, elever och besökare.

 I uppdraget ligger att planera och genomföra både ny- och ombyggnader för mycket skiftande behov – sjukhus, skolor, folktandvård, vårdcentraler och administration med mera.

Lokalerna ska fylla sin uppgift, ha god standard och användas på bästa möjliga sätt. I uppdraget ligger också en effektiv förvaltning och drift av lokalerna för en god hållbarhet och få störningar.

Regionfastigheter ansvarar också för in- och uthyrning, försäljning, förvärv och rivning.

Här finns regionfastigheter

Regionfastigheter är ett område inom Verksamhetsstöd och service som stöttar verksamheter inom hela Region Jönköping län.

Inom regionfastigheter jobbar cirka 125 personer fördelade på

  • fastighetstekniska enheten
  • förvaltarenheten
  • projektenheten
  • utvecklingsenheten.

Den största yrkesgruppen består av fastighetstekniker.

Verksamheten är förlagd till exempel till Höglandssjukhuset i Eksjö, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och Värnamo sjukhus. Ledning och medarbetare inom ekonomi, utveckling, projektledning och administration har sin bas i ett charmigt gammalt trähus med ett förflutet som kyrkobyggnad, på Ryhovsområdet i Jönköping.

Kompetens vi söker

Regionfastigheter behöver bland annat fastighetstekniker. 

Därför ska du jobba hos oss

Grönare miljöer, nya byggnader, fler enkelrum och toppmodern teknik. Det kommer att hända mycket på fastighetssidan i Region Jönköpings län de närmaste åren.  

Vill du vara med och bygga för framtidens vård? Skapa förutsättningar för en säker vård och en god arbetsmiljö? Anta utmaningen att jobba i en komplex miljö där livsviktig verksamhet ofta pågår sida vid sida med ett framväxande bygge? Då kan regionfastigheter vara helt rätt för dig.

Om du börjar hos oss bidrar du till regionfastigheters höga kompetens och gör oss  till en arbetsplats att vara stolt över.
 
Vi arbetar kontinuerligt med värderingar ökad delaktighet.
Vi hjälps åt så att alla känner till sina mål och övergripande målsättningar.

Så här här arbetar vi

Regionfastigheter, arbetar på uppdrag av våra kunder – Region Jönköpings läns verksamheter.

Det här värderar vi högt

Vi som ingår i Verksamhetsstöd och service är måna om att ge våra medarbetare, med alla sina erfarenheter och olikheter, chansen till att vara med och påverka. Ett gott ledarskap ger förutsättningar för detta.

Vi är också måna om att sätta våra kunder i fokus. Vi vill vara deras trygga och naturliga samarbetspartner, precis som det står i vår verksamhetsidé. Det ska ligga i våra medarbetares och ledares hjärta och ryggmärg.

Så utvecklar vi oss

Program för teknisk standard – PTS

Att bygga lokaler för sjukvård är ett komplicerat arbete. Som ett viktigt stöd i detta används ledningssystemet Program för Teknisk Standard, som hjälper användaren att redan från början få rätt kvalitet i programarbete, projektering, byggande och förvaltning.

Grunden till systemet har arbetats fram av regionfastigheter och är nu ett webbaserat system som används av många landsting och regioner i Sverige.

Samarbete med tekniska högskolor

Chalmers tekniska högskola i Göteborg Forskning har visat att vårdmiljön har stor betydelse för hur patienterna mår och hur snabbt de tillfrisknar. Regionfastigheter ingår därför i ett samarbete med Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, som hjälper till att utforma förslag på goda vårdmiljöer.

Tekniska högskolan i Jönköping  Regionfastigheter har även ett nära samarbete med Tekniska högskolan i Jönköping och bevakarforskningsrelaterade utvecklingsprojekt inom olika fackområden.