Introduktion för nyutbildade sjuksköterskor

Två kvinnor i ljusblå sjuksköterskekläder undersöker dockan som används som fiktiv patient.
Att varva jobb och träffar med gruppen i introduktionsprogrammet är en bra kombination många uppskattar. Frida Gyllström tycker att det är roligt och givande att få träna på det man dagligen ställs inför på arbetet. Foto: Johan W Avby

Är du nyutbildad sjuksköterska och har fått ditt första jobb hos oss i Region Jönköpings län? Grattis! Då kan vi erbjuda dig en av de bästa introduktionerna i Sverige.

Vi vet att steget från utbildning till verklighet kan kännas stort. Vi vill ge dig som nyutbildad sjuksköterska en bra start i arbetslivet där du får växa in i din nya yrkesroll.

För oss som arbetsgivare är det viktigt att du får en positiv upplevelse och känner dig trygg. Därför erbjuder vi ett introduktions- och utvecklingsprogram till alla våra anställda sjuksköterskor som fått sin legitimation de senaste 12 månaderna.

Syftet är att du som nyanställd sjuksköterska hos oss ska få tillfälle att:

  • träna på praktiska moment i en simulerad men verklighetsnära miljö, till exempel provtagningar, skötsel av venösa infarter, sondsättning och sårvård.
  • förena dina teoretiska kunskaper med kliniska färdigheter där du tillsammans med andra nyutbildade sjuksköterskor får prova, öva, diskutera och reflektera.
  • förstå och kunna samspela med andra yrkesgrupper, med patienten och dess närstående.
  • utveckla din förmåga att leda och ansvara för omvårdnadsarbetet.

Programmet ger dig en möjlighet att träffa andra sjuksköterskor i samma situation där ni utbyter erfarenheter och ger varandra råd och stöttning.

Programmet omfattar 20 heldagar fördelat på åtta månader, och startar varje år i februari och september. Det är utformat både efter sjuksköterskornas och verksamheternas behov och är gemensamt för hela Region Jönköpings län. Metodikum, Region Jönköpings läns specialiserade utvecklings- och utbildningsenhet, planerar och genomför programmet i Eksjö, Jönköping och Värnamo.

Vi ger dig en kreativ och tillåtande miljö där du får möjlighet att lära dig igen, och igen, och igen.