Förmåner

En tjej i kvinnohälsovården
Foto: Johan W Avby

Vi erbjuder spännande och meningsfulla jobb för samhällets och invånarnas bästa. Vi är en kunskapsintensiv verksamhet med goda utvecklingsmöjligheter. Dessutom erbjuder vi generösa anställningsförmåner!

Individuell lön och semester

Region Jönköpings län har ett bra löneläge jämfört med andra landsting och regioner. Vår policy är att löneutvecklingen baseras på dina individuella prestationer och resultat. Du har rätt till semester redan under ditt första anställningsår. Antalet dagar beror på när under året du anställs och din ålder.

Föräldrapenningtillägg

När du har varit anställd minst ett år och ska vara föräldraledig erbjuder vi ett föräldrapenningtillägg på 10 procent av lönebortfallet. Det beräknas per kalenderdag i högst 180 dagar per födsel till dess att barnet är två år.

Vi erbjuder dessutom en utfyllnad till föräldrapenningen i upp till 270 dagar per födsel om din lön är högre än 83,33 procent av basbeloppet.

Kompetensutveckling

Vårt mål är att varje medarbetare ska ha en egen kompetensutvecklingsplan. Planen följs upp i medarbetarsamtalen för att säkerställa att den kontinuerliga kompetensutvecklingen svarar mot kraven inom varje yrkeskategori.

Kompetensutveckling är inte bara utbildning, det är en del av det dagliga arbetet. För oss kan det innebära att delta i arbetsgrupper, projekt och nätverk. Det kan också handla om att samverka med erfarna och mindre erfarna kollegor, eller att växla mellan olika arbetsuppgifter. På så sätt bygger vi in lärandet i det dagliga arbetet.

Utbildningsanställning

Sjuksköterskor i Region Jönköpings län möjlighet att söka utbildningsanställning inom områden där verksamheten har behov av specialistsjuksköterskor.

En utbildningsanställning innebär att en sjuksköterska studerar till specialistsjuksköterska med bibehållen grundlön.

Hälsofrämjande arbetsplatser

Regionen satsar på hälsofrämjande arbetsplatser. Det inkluderar allt som verkar för att du som medarbetare ska må bra både på och utanför arbetsplatsen. Ett viktigt mål är att underlätta hälsosamma val för bättre balans i livet och ett bra hållbart arbetsliv.

Förmånscykel

Medarbetare har möjlighet att hyra en förmånscykel genom bruttolöneavdrag.

Friskvård

Hos oss finns flera möjligheter till träning på våra egna friskvårdsanläggningar där du kan träna kostnadsfritt. Även träning vid extern motionsanläggning (ex Friskis och Svettis) kan subventioneras.

Fri sjukvård

Alla anställda, förutom timanställda, har rätt till fri öppen sjukvård i primärvård och länssjukvård. Förmånen gäller alla öppenvårdsbesök från och med månadsskiftet efter det att du anställs, både akuta och icke akuta (samt under semester och ledighet). Förmånen är skattepliktig.

Personalklubbar

De flesta arbetsplatserna är anslutna till en personalklubb. Klubbarna har ett brett utbud av aktiviteter och arrangemang för att inspirera, aktivera och ge möjligheter för medarbetare till fritidsupplevelser.

Pension och löneväxling

För alla medarbetare avsätter vi årligen en viss procent av lönen i en tjänstepension som du själv placerar. Om du vill kan du avsätta mer av din bruttolön, löneväxla, och byta den mot pension i framtiden. Förmånen är att du får en bonus i form av högre pensionsersättning när du löneväxlar.

Du omfattas av våra kollektivavtalade försäkringar

Alla medarbetare i Region Jönköpings län omfattas av våra avtalsförsäkringar. Det är en förmån som kompletterar den ersättning du kan få från Försäkringskassan.

  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL)
  • Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL)
  • Avgiftsbefrielseförsäkring
  • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL)