Bilder

Bilder på verksamhetsledning

Här finns högupplösta bilder på verksamhetsledningen. Högerklicka på länken och välj "spara mål som" för att ladda ner. Kontakta presstjänsten för att beställa bilder på personer som ännu inte har nedladdningsbar bild.

Jane Ydman, regiondirektör 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör

Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör, Medicinsk vård (bild kommer)

Martin Takac, sjukvårdsdirektör, kirurgisk vård

Micael Edblom, sjukvårdsdirektör, Psykiatri, rehabilitering och diagnostik

Lotta Larsdotter, direktör, Vårdcentralerna Bra Liv

Agnetha Bartoll, tandvårdsdirektör, Folktandvården

Carl-Johan Sjöberg, direktör, Länstrafiken (bild kommer)

Maria Berghem, ekonomidirektör (bild kommer)

Göran Henriks, utvecklingsdirektör

Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör

Helena Glemdahl Bergkvist, IT-direktör

Miriam Markusson Berg, direktör, Verksamhetsstöd och service

Siw Kullberg, kanslidirektör (bild kommer)

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör (bild kommer)

Malin Bengnér, smittskyddsläkare

Bilder på regionråden

Här finns högupplösta bilder på regionråden. Högerklicka på länken och välj "spara mål som" för att ladda ner.

Regionråd 2018-2022

Mia Frisk, Kristdemokraterna, regionstyrelsens ordförande

Per Eriksson, Centerpartiet, ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna, första vice ordförande i regionstyrelsen och ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Rachel de Basso, Socialdemokraterna, ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård

Malin Wengholm, Moderaterna, andra vice ordförande i regionstyrelsen