Sjukhusbibliotek

Läkaren Wazhma Stanikzai sitter vid ett bord med dator och medicinsk bok framför sig och har en penna i handen. Befinner sig i biblioteksmiljö.
Biblioteken erbjuder utbildning och handledning vid informationssökning och hjälp med att ta fram material som behövs för forskning och utveckling.

I Region Jönköpings län finns medicinsk biblioteksverksamhet på de tre sjukhusen samt vid den Odontologiska Institutionen. Sjukhusbibliotek med en mera allmän inriktning finns på Värnamo sjukhus och Länssjukhuset Ryhov. Biblioteken är en del av forsknings- och utbildningsenheten Futurums verksamhet.

Biblioteken har i uppdrag att vara ett kunskapsstöd för vård, forskning och utveckling med patientens behov i centrum.

Den medicinska biblioteksverksamheten spelar en viktig roll för utbildning, forskning och klinisk verksamhet inom Region Jönköpings län. Biblioteken erbjuder utbildning och handledning vid informationssökning och hjälp med att ta fram material som behövs för forskning och utveckling.

Ett biblioterapeutiskt arbetssätt

Sjukhusbiblioteken med allmän inriktning arbetar utifrån en biblioterapeutisk modell med mål att integrera läsande, skrivande, lärande och läkande. Sjukhusbibliotekens verksamhet är en del av vården och kan vara ett stöd för patienter i den läkande processen.

Det biblioterapeutiska arbetssättet innefattar val av böcker och andra medier till biblioteket, bemötande och tillgänglighet, och olika utvecklingsarbeten som involverar både patienter och personal.