Regionstyrelsen

Regionstyrelsen styr Region Jönköpings län genom att leda och samordna det politiska arbetet. Nedan finns handlingar och protokoll från 2024. Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats.