Fastigheter och lokaler

Aktuella byggprojekt

Omb Bårhus Obduktion

Om och tillbyggnad av Bårhus/obduktion. Byggnaden är belägen inom Ryhovs sjukhus område byggnadens hus nummer är Q4. Obduktion kommer att flytta in i delar av lokalen som idag finns inne på centralbyggnaden plan 2. I projektet sker en tillbyggnad av kontorslokaler plan 3 sa...

  • Anläggning: F101 Länssjukhuset Ryhov
  • Storleksyta: 500 kvadratmeter
  • Investeringsram: 17 miljoner kronor
  • Kontakt: Silvan Haglund
  • Aktuellt skede: Förstudie
Läs mer om byggprojektet Omb Bårhus Obduktion

Ombyggnad Hus 06/25

Ombyggnad av Hus 06/25 Behovet av investeringar för Höglandssjukhuset är och har varit stort. De delar som inte nyligen, inom ramen för Generalplan 2000, är åtgärdade har stora brister i såväl lokalutformning som vård- och arbetsmiljö och är slitna och trånga. Tekniska system o...

  • Anläggning: F201 Höglandssjukhuset Eksjö
  • Storleksyta: 7825 kvadratmeter
  • Investeringsram: 300 miljoner kronor
  • Kontakt: Richard Kittendorff
  • Aktuellt skede: Projektering
Läs mer om byggprojektet Ombyggnad Hus 06/25