Aktuella byggprojekt

Råslätts vårdcentrum

Nybyggnad av Råslätts Vårdcentrum. Råslätts Vårdcentral är drygt 30 år gammalt. Lokalerna är anpassade för den vård som bedrev i slutet av 80-talet och de tekniska systemen och installationer är både underdimensionerade och slitna. Under åren har mindre ombyggnader skett för anpassning av arbetssätt. Vårdcentralen är i stort behov av nya lokaler för att klara dagens krav på vårdmiljö, arbetsmiljö och verksamhet. Verksamheterna ändras över tid och behöver flexibla lösningar av lokaler. Ljudkrav att det inte går att höra vad som sägs i rummen. Rummen bör vara så generella som möjligt så att de kan användas för olika ändamål. Det är möjligt att öppna upp vissa delar av verksamheten t ex för kvällsmottagning. Lokalerna ska upplevas säkra när det gäller hot och våld. Tillgängligheten är viktig för besökare, patienter samt personalen. Fastigheten kommer redan i byggskedet planeras för en eventuell kommande expansion. Detaljplan medger att fastigheten kan byggas på med ytterligare ett våningsplan på hela fastigheten. Data-, och telefonlösningar kommer också vara flexibla, men samtidigt ergonomiskt och arbetsmiljömässigt bra. All planering och projektering har som förutsättning att långsiktigt minska påverkan på miljön och energioptimera.

Omb Bårhus Obduktion

Om och tillbyggnad av Bårhus/obduktion. Byggnaden är belägen inom Ryhovs sjukhus område byggnadens hus nummer är Q4. Obduktion kommer att flytta in i delar av lokalen som idag finns inne på centralbyggnaden plan 2. I projektet sker en tillbyggnad av kontorslokaler plan 3 samt tillbyggnad av kylrum plan 2. Obduktion kommer i framtiden har lokaler inom plan 2. Befintliga lokaler skall moderniseras och den tekniska utrustningen utbyts. Kylrum plan 2 kommer helt nya installationer att utföras. Delar av byggnaden kommer att rivas .

Till- och ombyggnad MR Eksjö

Projektet innebär att bygga till- och om Röntgenavdelningen i hus 07 för att kunna köpa in två stycken nya MR-kameror. MR-kamera 1,5T ersätts med en ny och det utökas med ytterligare en ny MR-kamera 3T. MR-enheten utökas och får nya lokaler på plan 3. I projektet ingår även ombyggnad av de lokaler på plan 4 som blir tomställda när demonstrationsrum och MR flyttas ner till plan 3. Arbetsmiljön för personalen förbättras då granskningsrum och arbetsplatser kan tillskapas med dagsljus samt att personalen får mer arbetsro när de kan sitta 2 personer i ett granskningsrum. Det skapas även en konferensdel på plan 3 med demonstrationsrum för rondgenomgång, både lokalt och på distans via uppkopplad utrustning.

201 ÖNH Eksjö hus 08

Ombyggnad av lokaler för öron, näsa halsmottagningen på Höglandssjukhuset i Eksjö. Ombyggnaden omfattar hus 08 plan 5. Till denna mottagning kommer patienter med sjukdomar och skador i öron-, näs- och halsområdet. Här utreds och behandlas patienter med skador i dessa områden. Hörhjälpmedel provas även ut på mottagningen och hörseltester utförs.

Bäddcentralen Eksjö

Ombyggnad av hus 07 plan 2 på Höglandsjukhuset Eksjö för anpassa lokalerna för verksamheterna bäddcentralen och sängverkstad samt inköp av ny automatisk säng- och madrasstvätt.

Genomlysning Eksjö

Eksjö ska byta ut utrustning i skelettlabb (labb 1) och Genomlysningslabb (labb 3). Röntgenmaskinerna är upphandlade 2019. Ombyggnationen innebär att labb 1 och 3 blir större och att labb 2 försvinner till förmån för de andra två labben, tillhörande förrum och teknikrum ingår i ombyggnaden.. Lokal för granskning ska även uppdateras och anpassas i samband med ombyggnationen.

F0286 FTV, Nässjö

Ombyggnad av befintliga Folktandvårdslokaler i hus 09 Nässjö vårdcentrum plan 2.