Fastigheter och lokaler

Aktuella byggprojekt

Ombyggnad Hus 06/25

Ombyggnad av Hus 06/25 Behovet av investeringar för Höglandssjukhuset är och har varit stort. De delar som inte nyligen, inom ramen för Generalplan 2000, är åtgärdade har stora brister i såväl lokalutformning som vård- och arbetsmiljö och är slitna och trånga. Tekniska system o...

  • Anläggning: F201 Höglandssjukhuset Eksjö
  • Storleksyta: 7825 kvadratmeter
  • Investeringsram: 300 miljoner kronor
  • Kontakt: Richard Kittendorff
  • Aktuellt skede: Projektering
Läs mer om byggprojektet Ombyggnad Hus 06/25

Ombyggnad Hus D3/D4 plan 5 och 6, Ryhov

Projektet är det första av tre delprojekt som planeras i Akutspåret på Ryhov där slutmålet är en ny akutmottagning. Ombyggnationen omfattar plan 5 och 6 där nya lokaler för stroke- och neurologivården, enheten för lungmedicin, diabetes och endokrinologi samt medicinklinikens ...

  • Anläggning: F101 Länssjukhuset Ryhov
  • Storleksyta: 8000 kvadratmeter
  • Investeringsram: 267 miljoner kronor
  • Kontakt: Linnea Storck
  • Aktuellt skede: Produktion
Läs mer om byggprojektet Ombyggnad Hus D3/D4 plan 5 och 6, Ryhov