Aktuella byggprojekt

Råslätts vårdcentrum

Nybyggnad av Råslätts Vårdcentrum. Råslätts Vårdcentral är drygt 30 år gammalt. Lokalerna är anpassade för den vård som bedrev i slutet av 80-talet och de tekniska systemen och installationer är både underdimensionerade och slitna. Under åren har mindre ombyggnader skett för a...

 • Anläggning: F101 Länssjukhuset Ryhov
 • Storleksyta: 6100 kvadratmeter
 • Investeringsram: 161 miljoner kronor
 • Kontakt: Helena Fries
 • Aktuellt skede: Förstudie
Läs mer om byggprojektet Råslätts vårdcentrum

Omb Bårhus Obduktion

Om och tillbyggnad av Bårhus/obduktion. Byggnaden är belägen inom Ryhovs sjukhus område byggnadens hus nummer är Q4. Obduktion kommer att flytta in i delar av lokalen som idag finns inne på centralbyggnaden plan 2. I projektet sker en tillbyggnad av kontorslokaler plan 3 sa...

 • Anläggning: F101 Länssjukhuset Ryhov
 • Storleksyta: 500 kvadratmeter
 • Investeringsram: 17 miljoner kronor
 • Kontakt: Silvan Haglund
 • Aktuellt skede: Förstudie
Läs mer om byggprojektet Omb Bårhus Obduktion

Till- och ombyggnad MR Eksjö

Projektet innebär att bygga till- och om Röntgenavdelningen i hus 07 för att kunna köpa in två stycken nya MR-kameror. MR-kamera 1,5T ersätts med en ny och det utökas med ytterligare en ny MR-kamera 3T. MR-enheten utökas och får nya lokaler på plan 3. I projektet ingår även ombyg...

 • Anläggning: F201 Höglandssjukhuset Eksjö
 • Storleksyta: 0 kvadratmeter
 • Investeringsram: 0 miljoner kronor
 • Kontakt: Silvan Haglund
 • Aktuellt skede: Produktion
Läs mer om byggprojektet Till- och ombyggnad MR Eksjö

201 ÖNH Eksjö hus 08

Ombyggnad av lokaler för öron, näsa halsmottagningen på Höglandssjukhuset i Eksjö. Ombyggnaden omfattar hus 08 plan 5. Till denna mottagning kommer patienter med sjukdomar och skador i öron-, näs- och halsområdet. Här utreds och behandlas patienter med skador i dessa områden. ...

 • Anläggning: F201 Höglandssjukhuset Eksjö
 • Storleksyta: 732 kvadratmeter
 • Investeringsram: 12000000 miljoner kronor
 • Kontakt: Richard Kittendorff
 • Aktuellt skede: Uppföljning
Läs mer om byggprojektet 201 ÖNH Eksjö hus 08

Bäddcentralen Eksjö

Ombyggnad av hus 07 plan 2 på Höglandsjukhuset Eksjö för anpassa lokalerna för verksamheterna bäddcentralen och sängverkstad samt inköp av ny automatisk säng- och madrasstvätt.

 • Anläggning: F201 Höglandssjukhuset Eksjö
 • Storleksyta: 725 kvadratmeter
 • Investeringsram: 0 miljoner kronor
 • Kontakt: Helena Fries
 • Aktuellt skede: Överlämning
Läs mer om byggprojektet Bäddcentralen Eksjö

Genomlysning Eksjö

Eksjö ska byta ut utrustning i skelettlabb (labb 1) och Genomlysningslabb (labb 3). Röntgenmaskinerna är upphandlade 2019. Ombyggnationen innebär att labb 1 och 3 blir större och att labb 2 försvinner till förmån för de andra två labben, tillhörande förrum och teknikrum ingår i ...

 • Anläggning: F201 Höglandssjukhuset Eksjö
 • Storleksyta: 265 kvadratmeter
 • Investeringsram: 0 miljoner kronor
 • Kontakt: Richard Kittendorff
 • Aktuellt skede: Projektering
Läs mer om byggprojektet Genomlysning Eksjö