Synpunkter och klagomål

Vi är tacksamma för att du delar med dig av din upplevelse i kontakten med oss. Det ger oss möjlighet att förändra och förbättra hur vi arbetar och vårt bemötande. Enklaste vägen är att kontakta Kontakcenter som hjälper dig vidare.

Du kan antingen ringa 010-241 00 00 eller skicka e-post till kontaktcenter@rjl.se

Synpunkter på vården

Om du har synpunkter eller klagomål på vården är du välkommen att kontakta den verksamhet det gäller.

Om du inte är nöjd med vården på 1177.se (Extern länk)

Du kan kontakta patientnämnden i Jönköpings län om du vill ha stöd i samband med att du har synpunkter eller klagomål på vården.

Kontakta patientnämnden i Jönköpings län, 1177.se (Extern länk)