Besök på våra sjukhus

Väntande människor på busstation
Foto: Johan W Avby

På våra sjukhus erbjuds service för dig som är patient, anhörig eller besökare.

Hitta till och på sjukhuset

Vägbeskrivning till och på våra sjukhus hittar du på 1177 Vårdguiden. Där hittar du också besökstider till våra kliniker och enheter.

1177 Vårdguiden(Extern länk)

Besöka en anhörig

Du som är anhörig eller närstående är välkommen att göra besök under avdelningens besökstid. Besökstiderna varierar mellan olika avdelningar.

Om du har frågor om var en anhörig ligger, ring kontaktcenter så hjälper de dig rätt.

Kontaktcenter

Lokaler öppna för allmänheten

Våra lokaler är inte offentlig plats. Däremot är vissa delar tillgängliga för allmänheten – till exempel entréer, kafeterior och allmänna gångstråk.

Fotografering och filmning i våra lokaler

Patienter, besökare eller personal får aldrig fotograferas eller filmas utan sitt medgivande. Inga andra än de som gett sitt medgivande får vara med på bild eller film, även om de bara råkar passera i bakgrunden.