Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Porträtt på två män och en kvinna. I bakgrunden samtalar människor.
Nämnden för trafik och infrastruktur ansvarar för områden som hänger samman med trafik och infrastruktur och som har betydelse för en hållbar och långsiktig utveckling av länet. Från vänster – 1:e vice ordförande Per Hansson (L), 2:e vice ordförande Jeanette Söderström (S) och ordförande Rune Backlund (C). Foto: Johan W Alby

Nämnden för trafik och infrastruktur består av 15 ledamöter och ansvarar för följande områden:

  • Infrastruktur, för till exempel väg, järnväg, sjöfart, lufttrafik, godsterminaler, energi, el, tele/bredband med mera
  • Kommunikationer
  • Kollektivtrafik
  • Miljö-, energi- och klimatfrågor, samt andra områden som hänger samman med trafik och infrastruktur och som har betydelse för en hållbar och långsiktig utveckling av länet.