Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Nämnden för trafik och infrastruktur består av 15 ledamöter och ansvarar för följande områden:

  • Infrastruktur, för till exempel väg, järnväg, sjöfart, lufttrafik, godsterminaler, energi, el, tele/bredband med mera
  • Kommunikationer
  • Kollektivtrafik
  • Miljö-, energi- och klimatfrågor, samt andra områden som hänger samman med trafik och infrastruktur och som har betydelse för en hållbar och långsiktig utveckling av länet.