Arbetsplatser inom Verksamhetsstöd och service

Tjej i förgrunden som sorterar post i backar. Ryggen på en kille syns i bakgrunden.
Att se till att Region Jönköpings läns alla verksamheter får post och paket till rätt plats och i rätt tid är en viktig uppgift för närservice inom Verksamhetsstöd och service. Foto: Ulf Lindberg

Här kan du som vill bli medarbetare läsa mer om olika arbetsplatser som finns inom Verksamhetsstöd och service. Hoppas att du tycker det verkar intressant – i så fall får du gärna höra av dig när vi söker ny personal eller till våra HR-konsulter!

Ekonomi som bland annat ansvarar för Region Jönköpings läns  fakturahantering.

Hjälpmedelsförsörjning som genom hjälpmedelscentralen ansvarar för Region Jönköpings läns hjälpmedelsförsörjning och är en resurs för förskrivare inom regionen och kommunerna.

Inköp som ansvarar för Region Jönköpings läns upphandlingar av varor och tjänster.

Invånarservice som ger råd till länsinvånarna dygnet runt via telefon via 1177 Vårdguiden på telefon och hjälp till den som vill komma i kontakt med Region Jönköpings län via kontaktcenter. 

Läkemedelsförsörjning som bland annat genom sjukhusapotek ansvarar för Region Jönköpings läns läkemedelsförsörjning.

Länstransporter som ansvarar för sjukrese-
transporter och godstransporter, huvudsakligen inom Region Jönköpings län samt för intern biluthyrning och försörjer regionens verksamheter med långtidshyrda fordon.

Materialförsörjning som ansvarar för Region Jönköpings läns materialförsörjning. 

Medicinsk teknik som bistår Region Jönköpings län med teknisk kompetens när det gäller upphandlingar, förebyggande underhåll och reparationer av medicinteknisk utrustning.

Miljö som ansvarar för att Region Jönköpings läns miljöarbete bidrar till en hållbar utveckling. Inom området ingår också Energikontor Norra Småland som arbetar för ökad energieffektivisering och mer förnybar energi i länet.

Måltid som ansvarar för att laga och servera mat i Region Jönköpings läns kök och restauranger till patienter, skolelever, medarbetare och besökare.

Närservice  som ansvarar för Region Jönköpings läns städning,  hantering av textil, material, post, gods, patient- transport inom sjukhus, vaktmästeri.

Regionfastigheter som ansvarar för Region Jönköpings läns alla fastigheter – planerar, bygger om, bygger nytt, förvaltar, sköter drift, underhåll och bevakning, hyr in och hyr ut.

Hr som stöttar verksamhetsområdesledningar inom Region Jönköpings län bland annat när det gäller personalförsörjning, arbetsrätt och löner samt arbetsmiljö och hälsa.

Sjukhusstöd där servicecenter, säkerhet och lokal samordning ger stöd och service till verksamheter, patienter och besökare inom Region Jönköpings läns sjukhus.