Arbetsplatser

Arbetsplatser inom Verksamhetsstöd och service

Kille som står böjd under en medicinteknisk utrustning för att reparera den.
Att bistå sjukvården med teknisk kompetens för upphandlingar, förebyggande underhåll och reparationer av medicinteknisk utrustning är en viktig uppgift för medicinsk teknik inom Verksamhetsstöd och service. Foto: Ulf Lindberg

Här kan du läsa mer om olika arbetsplatser som finns inom Verksamhetsstöd och service. Om du vill veta mer så hör av dig till arbetsplatsen du är intresserad av!

Ekonomi som ansvarar för intern- och externfakturering samt leverantörsfakturor, att ta fram månads- och helårsbokslut, ta fram och följa upp budget samt att vara ett stöd i ekonomiska frågor för hela Region Jönköpings län.

Hjälpmedelsförsörjning som är en specialistfunktion som ansvarar för Region Jönköpings läns hjälpmedelsförsörjning och att vara en resurs för förskrivare inom regionen och kommunerna.

Hälso- och sjukvårdsfarmaci som stödjer Region Jönköpings län till en evidensbaserad, säker, jämlik och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning samt en rationell och säker läkemedelsförsörjning.

Inköp och materialförsörjning som ansvarar för Region Jönköpings läns upphandlingar av varor och tjänster samt försörjning av material.

Invånarservice som består av 1177 på telefon och Region Jönköpings läns kontaktcenter och som ger regionens invånare stöd, råd, hänvisning och service dygnet runt!

Länstransporter som ansvarar för godstransporter, huvudsakligen inom Region Jönköpings län, samt för intern biluthyrning och att försörja regionen med långtidshyrda fordon.

Medicinsk teknik som hjälper sjukvården med teknisk kompetens när det gäller upphandlingar, förebyggande underhåll och reparationer av medicinteknisk utrustning. Ser även till att lagar, direktiv och förordningar som rör denna utrustning följs.

Miljö om ansvarar för att Region Jönköpings läns miljöarbete bidrar till en hållbar utveckling. Inom området ingår också Energikontor Norra Småland som arbetar för ökad energieffektivisering och mer förnybar energi i Jönköpings län.

Måltid som ansvarar för att planera, producera och servera näringsriktiga och hållbara måltider för patienter, elever, medarbetare och besökare.

Närservice  som ansvarar för Region Jönköpings läns städning, hantering av textil, material, post, gods, patienttransport inom sjukhus, vaktmästeri med mera.

Regionfastigheter som ansvarar för Region Jönköpings läns alla fastigheter – planerar, bygger om, bygger nytt, förvaltar, sköter drift, underhåll och bevakning, hyr in och hyr ut, med mera.

Sjukhusstöd som ansvarar för samordning av service och lokalfrågor på sjukhusen, utbildning bland annat inom säkerhetsfrågor, att koordinera och leda verksamhetsflyttar samt för Region Jönköpings läns möbelfförråd med mera.

Verksamhetsstöd och service har också en ledningsstab och ett ledningsstöd där resurser finns för att stötta våra områden inom kommunikation, verksamhetsutveckling, HR, ekonomi och projektledning.