Om organisationen

Eje Grennborg cyklar längs vätterstranden i Jönköping

Region Jönköpings län arbetar på invånarnas uppdrag och styrs av folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Vi har en omfattande verksamhet inom två huvuduppdrag: folkhälsa, sjukvård och tandvård samt regional utveckling och tillväxt.

Den politiska ledningen i Region Jönköpings län 2019–2022 består av Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Bevara akutsjukhusen, Liberalerna och Miljöpartiet

Den politiska organisationen

Verksamhetens organisation

 

organiosationen_rjl.png

Region Jönköpings läns organisation (PDF)(pdf-fil 39 KB)

Regiondirektören är högsta chef för Region Jönköpings län. Regiondirektören rapporterar till regionstyrelsen och är ytterst ansvarig för att verksamheten fungerar.

Region Jönköpings läns verksamhet i egen regi är organiserad i tio verksamhetsområden.

Det finns tre medicinska områden fördelade på tre sjukhus. Region Jönköpings län bedriver även barnhälsovård, familjecentraler och kvinnohälsovård. De vårdcentraler som drivs i Region Jönköpings läns regi samlas under namnet Vårdcentralerna Bra Liv. Folktandvården innehåller allmäntandvård och specialisttandvård.

Regional utveckling ansvarar för det regionala tillväxtarbetet och planeringen av infrastrukturen. Utbildning och kultur ansvarar för folkhögskolor, naturbruksgymnasier och kultur. Länstrafiken ansvarar för kollektivtrafiken. 

Dessutom finns verksamhetsområdet kommunal utveckling och stödverksamheterna IT samt verksamhetsstöd och service, inklusive fastigheter.