Om organisationen

Eje Grennborg cyklar längs vätterstranden i Jönköping

Region Jönköpings län arbetar på invånarnas uppdrag och styrs av folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Vi har en omfattande verksamhet inom två huvuduppdrag: folkhälsa, sjukvård och tandvård samt regional utveckling och tillväxt.

Den politiska ledningen i Region Jönköpings län består av Socialdemokraterna, Moderaterna och Bevara akutsjukhusen.
Oppositionen består av Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Den politiska organisationen

Verksamhetens organisation
Organisationsskiss över organisationen i Region Jönköpings län. En tillgänglig version av skissen finns som pdf, se länk.

Region Jönköpings läns organisation (PDF) (pdf-fil, 39 kB)

Regiondirektören är högsta chef för Region Jönköpings län. Regiondirektören rapporterar till regionstyrelsen och är ytterst ansvarig för att verksamheten fungerar.

Region Jönköpings län har två huvuduppdrag:

  • Regional utveckling
  • Folkhälsa sjukvård 

Det finns tre medicinska områden med verksamhet på våra tre akutsjukhus. De bedriver även barnhälsovård och kvinnohälsovård på våra familjecentraler i länets kommuner. De vårdcentraler som drivs i Region Jönköpings läns regi samlas under namnet Vårdcentralerna Bra Liv. Folktandvården innehåller allmäntandvård och specialisttandvård.

Regional utveckling ansvarar för det regionala tillväxtarbetet, planeringen av infrastrukturen, folkhögskolor, naturbruksgymnasier och kultur. Länstrafiken ansvarar för kollektivtrafiken. 

Dessutom finns stödverksamheterna IT-centrum samt verksamhetsstöd och service, inklusive fastigheter.