Regionledning

Regionledningen har fokus på övergripande strategiska frågor samt bereder ärenden till den politiska ledningen.

Regiondirektör

Jane Ydman är regiondirektör och högsta chef för Region Jönköpings län. Regiondirektören rapporterar till regionstyrelsen och är ytterst ansvarig för att verksamheten fungerar.

Regional utveckling

  • Karin Hermansson är regional utvecklingsdirektör

Folkhälsa och sjukvård

  • Mats Bojestig är hälso- och sjukvårdsdirektör 

Regionledningskontor

  • Maria Berghem är ekonomidirektör 
  • Patrick Nzamba är HR-direktör
  • Elin Carholt är kommunikationsdirektör
  • Siw Kullberg är kanslidirektör 
  • Peter Häyhänen är utvecklingsdirektör och chef på Qulturum 
  • Staffan Hägg är verksamhetschef på Futurum