Regionledning

Regionledningen har fokus på övergripande strategiska frågor samt bereder ärenden till den politiska ledningen.

Regiondirektör

Jane Ydman är regiondirektör och högsta chef för regionen. Hon rapporterar till regionstyrelsen och är ytterst ansvarig för att verksamheten fungerar.

Regional utveckling

  • Regional utvecklingsdirektör Karin Hermansson

Folkhälsa och sjukvård

  • Hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig
  • Utvecklingsdirektör, Qulturum, Peter Häyhänen
  • Verksamhetschef, Futurum, Staffan Hägg

Regionledningskontor

  • Ekonomidirektör Maria Berghem
  • HR-direktör och tf. kommunikationsdirektör Patrick Nzamba
  • Kanslidirektör Siw Kullberg