Sms-livräddare Region Jönköpings län

Två kvinnor gör hjärt-och lungräddning på en person som ligger på rygg på marken. Personerna är utomhus, på en kullerstensbelagd gata.

Sms-livräddare är ett system där HLR-utbildade privatpersoner kallas till hjärtstopp via en app i mobilen. Vid hjärtstopp är tiden den allra viktigaste faktorn. En snabb insats på plats kan rädda liv.

Funktionen sms-livräddare innebär att sos Alarm med hjälp av en app kan lokalisera och aktivera frivilliga livräddare till platsen för plötsligt hjärtstopp.

Sms-livräddare 

Systemet letar efter livräddare som befinner sig i geografisk närhet och som antingen får till uppgift att bege sig till den drabbade och påbörja hjärt-lungräddning alternativt hämta närmsta hjärtstartare och ta den till platsen för hjärtstoppet. Vid hjärtstopp är varje sekund viktig och en snabb insats på plats kan göra stor skillnad för den som är drabbad.

Över tre miljoner svenskar är utbildade i hjärt- och lungräddning. Det finns en stor potential att rekrytera fler frivilliga till nätverket. För att bli sms-livräddare måste du:

  • vara över 18 år
  • ha kunskap i HLR (hjärt- lungräddning) och ansvarar själv för att bedöma att du har de kunskaper i HLR som krävs. 

Har du gått en utbildning i hjärt-lungräddning (HLR) och är över 18 år kan du bli sms-livräddare. Ladda ner appen "SMS-livräddare" till din smartphone och följ instruktionerna i appen. När du är registrerad kommer appen att meddela dig med en larmsignal om det är ett misstänkt hjärtstopp i din närhet.

För att bli sms-livräddare måste du ha gått en HLR-utbildning, men du avgör själv om du anser att dina kunskaper är tillräckliga för att kunna hantera ett hjärtstopp. Oavsett när du gick din utbildning så är dina kunskaper det viktigaste. Om du känner dig osäker kan du behöva förnya och uppdatera dina kunskaper, kontakta en aktör som erbjuder HLR-utbildning eller kolla med din arbetsgivare som ibland erbjuder HLR-utbildning till sin personal.

 

Ladda ner appen sms-livräddare (Apple) (Extern länk)

Ladda ner appen sms-livräddare (Google Play) (Extern länk)

När en person drabbas av ett misstänkt hjärtstopp är det någon i närheten som larmar 112. Larmoperatören aktiverar då sms-livräddarfunktionen samtidigt som ambulans eller räddningstjänst larmas. Du som är SMS-livräddare och befinner dig i närheten får ett larm i din telefon, du har då valet att tacka ja eller nej. Tackar du ja kommer du att få adressen och uppgiften att antingen ta dig till platsen för hjärtstoppet och göra HLR eller instruktion om att hämta hjärtstartare på angiven plats och sedan bege dig till platsen.

På platsen

När du kommer till platsen ska du påbörja hjärt- och lungräddning i väntan på ambulans eller räddningstjänst. Om du har med hjärtstartare ska den användas enligt instruktioner.
När ambulanspersonalen eller räddningstjänsten kommer till platsen tar de över hjärt-lungräddning och ansvaret för behandlingen. Det kan hända att de ber dig om en kort beskrivning av förloppet, det kan handla om hur länge du har gjort hjärt-lungräddningen och hur många gånger hjärtstartaren har gett en strömstöt.

Efter ett larm

Efter avslutat larm kommer du få ett sms med länk till en enkät med frågor att svara på i forskningssyfte. Har du hämtat en hjärtstartare lämnar du tillbaka den och berättar om den är använd. 

Under larm kan information uppdateras

Vid sms-livräddarlarm, var uppmärksam på meddelande som kommer i appen. Du kan få meddelande om exempelvis uppdatering av adressen så som våningsplan eller liknande. Det finns också tillfällen när 112 av någon anledning avbryter larmet, detta syns då i telefonen.

Om ambulans eller räddningstjänst är på plats

Om räddningstjänst eller ambulans redan finns på plats när du anländer, erbjud din hjälp och låt dem sedan arbeta ostört.

Rätt inställningar i telefonen

När du registrerat dig i appen är det viktigt att du har rätt inställningar. Du måste tillåta appen att alltid positionera dig och tillåta notiser samt att viktiga varningar är aktiverat. Du behöver se till att du har ”tre gröna bollar”.

Sekretess

All legitimerad personal lyder under sekretesslagen även under sin fritid. Det är viktigt att du som sms-livräddare tänker på att respektera den drabbade och hens närstående. Många gånger behöver man tala om händelsen efteråt. Var då noga med att det inte leder till avslöjande om vem som drabbats eller några andra detaljer som kan avslöja detta.

Överlevnad

Det är viktigt att veta att trots snabb insats på plats så överlever inte alla, det kan bero på att personen har en allt för svår sjukdom eller en hög ålder. Däremot har du genom din insats skapat de allra bästa förutsättningarna för överlevnad.

På samma sätt som de direkt drabbade kan reagera efter en insats kan du som livräddare uppleva olika reaktioner. Ibland kan man vilja tala med någon efter en insats, kanske har man frågor eller bara vill prata av sig.
Känner du så kan du kontakta regionens samordnare via mejl: smslivraddare@rjl.se. Beskriv att du är sms-livräddare och lämna ditt telefonnummer så kommer du att bli kontaktad så fort tillfälle ges.

Varje år drabbas cirka 6000 svenskar av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Att omedelbart starta hjärtlungräddning och när det är möjligt påbörja behandling med hjärtstartare är de viktigaste faktorerna för överlevnad.


Ett hjärtstopp innebär att hjärtats elektriska och rytmgivande system slås ut och hjärtat slutar slå. När hjärtat stannar så får hjärnan och övriga kroppen inget nytt syrerikt blod. Hjärncellerna är mycket känsliga för syrebrist och är de av kroppens celler som först tar skada. Detta sker redan efter några minuter om inte livräddande åtgärder som hjärt- och lungräddning utförs eller om det elektriska systemet inte återställs med hjälp av hjärtstartare. Idag överlever 11% av dem som drabbas av hjärtstopp. Långt fler skulle kunna räddas om livräddande åtgärder påbörjas direkt när hjärtstoppet inträffat.

En hjärtstartare är en maskin som känner av hjärtverksamheten och om det är nödvändigt levererar en strömstöt mot hjärtat. Denna stöt kan återställa hjärtat till den normala rytmen och få hjärtat att börja så igen. Ibland krävs flera elektriska stötar. Hjärtstartaren talar och ger dig som livräddare instruktioner under insatsen.

Registrera din hjärtstartare 

Sms-livräddarfunktionen använder Hjärtstartarregistrets data för att hitta närmaste hjärtstartare. Det är ägaren till hjärtstartaren som registrerar den på www.hjartstartarregistret.se (Extern länk) Om du känner till en hjärtstartare som inte syns på hemsidan kan du uppmana innehavaren att registrera den. Vid frågor om Hjärtstartarregistret kontakta info@hjartstartarregistret.se

Om du inte har gått en HLR utbildning eller det är dags för en repetition kan du fråga din arbetsgivare, många arbetsplatser erbjuder HLR utbildning till sina anställda. Det finns också flera företag som erbjuder utbildningar till grupper så som bostadsrättsföreningar eller idrottsföreningar samt enskilda personer.