Så följer vi upp

Patient i möte på vårdcentralen.
Vad patienterna tycker är viktigt för oss. Därför mäter vi patienternas upplevelse av till exempel vårdmötet. Det hjälper oss att bli bättre. Foto: Johan W Avby

Patienten är alltid i centrum för oss. Och kvaliteten på den vård vi ger ska vara i toppklass. Därför följer vi ständigt upp och mäter våra resultat – i månadsuppföljningar, delårsrapporter och dialoger. På så sätt ser vi tydligt hur väl vi når målen i vår budget och våra verksamhetsplaner.

Med hjälp av nationella undersökningar och kvalitetsregister kan vi göra jämförelser inom områden som tillgång till hälso- och sjukvård, förtroende, väntetider och kvalitet. Det hjälper oss att utveckla och förbättra. Mer om hur vi följer upp:

Jämförelser och rapporter