PTP-psykolog

I Region Jönköpings län är PTP-programmet en självklarhet för alla PTP-psykologer!

Syftet med PTP är att du ska påbörja din utveckling mot en professionell identitet och tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiskt psykologarbete.

PTP ska ge övning och fördjupade kunskaper i psykologyrket och olika ansvars- och kompetensområden. Vår ambition är att du ska trivas och utvecklas för att stanna och bli en av oss.

En stor arbetsplats

PTP-psykologer finns inom många olika verksamheter som till exempel psykiatri, primärvård, somatik, habilitering och barn- och ungdomshälsa. Verksamheterna annonserar gemensamt eller själva efter PTP-psykologer utifrån behov. Det gör att det finns stora möjligheter att stanna kvar efter din PTP-tjänstgöring. 

Läs mer om några av de verksamheter som erbjuder en anställning som PTP-psykolog

Arbetsplatser

Vårt PTP-program

PTP-programmet i Region Jönköpings län är ett gediget program med kunniga föreläsare och kontinuerliga träffar med andra PTP-psykologer i vårt län. Det är en sammanhållande länk i övergången mellan studier och arbete.

Vi följer Nationella handboken för praktisk tjänstgöring för psykologer. Den är utformad och utgiven i samarbete med Sveriges Psykologförbund och har Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer (SOSFS 2008:34) som grund.                 

Inom ramen för programmet erbjuder vi möjlighet till studiebesök för att även ge inblick i andra professionskollegors verksamhetsområden.

PTP-programmet omfattar 12 månader och 11 träffar med föreläsningar där erfarna psykologer medverkar. Varje år arrangeras Mentorsdagen, med professionsrelaterat tema, då PTP-psykologerna bjuds in tillsammans med sina handledare.

Utvecklingsmöjligheter

Region Jönköpings län erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling, genom väl inarbetade nätverk, kurser eller forskning. Regionen har en egen utbildningsenhet som heter Futurum, akademin för hälsa och vård. En viktig del av Futurums uppdrag är att ge medarbetare i olika professioner, möjlighet att bedriva en klinisk patientnära forskning. Läs mer på Futurums webbplats:
Futurum, Region Plus