Verksamhetsstöd och service

Två glada kvinnor sitter vid ett skrivbord. Den ena har headset.
När länsborna ringer 1177 för att få råd om hälsa, vård och tandvård är det hos invånarservice de hamnar. Invånarservice är ett av områdena inom verksamhetsområdet Verksamhetsstöd och service. Foto: Ulf Lindberg

Verksamhetsstöd och service ger länsövergripande stöd och service till Region Jönköpings läns olika verksamheter och länets invånare.

Verksamhet och service är indelat i 11 organisatoriska områden som samlar kompetenser för att hantera ofta förekommande transaktioner. Det är stödverksamhet som är nödvändig för att de övriga verksamheterna inom Region Jönköpings län ska fungera.