Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Handlingar och protokoll för nämnd för folkhälsa och sjukvård. Kallelser och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justeras.

Nämnd TIM 23 januari

Nämnd TIM 21 februari

Nämnd TIM 9 april 

Nämnd TIM 28 maj

Nämnd TIM 18 juni

Nämnd TIM 3 september

Nämnd TIM 8 oktober

Nämnd TIM 10 december