Så kan du påverka

Så kan du påverka

Samtal runt fikabord
Politik bygger på en fungerande debatt mellan personer med olika åsikter. Utan en god debatt stannar samhällets utveckling. Foto: Johan W Avby

Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för vår demokrati. Region Jönköpings län är en demokratisk organisation som du kan vara med och påverka.

Genom att ha en dialog med invånarna och låta dem komma till tals i olika frågor får våra beslutsfattare ännu bättre underlag för sina beslut och ännu bredare förankring.

Region Jönköpings län arbetar med med invånardialog på flera olika sätt. Ett sätt är via möten med patientföreningar och andra organisationer. Du kan givetvis också alltid kontakta en politiker direkt och föra fram dina synpunkter.

Politik bygger på en fungerande debatt mellan personer med olika åsikter. Utan en god debatt stannar samhällets utveckling. Något ligger dig varmt om hjärtat. Något har du en åsikt om. Något engagerar dig. Det är ditt ansvar att se till att dina åsikter finns representerade i debatten.