BT-läkare

Information om bastjänstgöring för läkare

I Region Jönköpings län erbjuder vi i nuläget endast så kallad integrerad BT (bastjänstgöring) som del i ST. Det innebär att vi erbjuder BT för de ST-läkare som är i behov av det och rekryterar inte för enskild BT. För information om hur du söker ST-tjänst i Region Jönköpings län se, se länk nedan

ST-läkare

Upplägg och utformning

Vår strategi för BT är att tydligt koppla ihop med fortsatt ST-tjänstgöring. BT-programmet inleds med tre månaders placering inom akut verksamhet, tre månaders placering inom psykiatri samt tre till sex månader inom primärvård. Inom Region Jönköpings Län finns Nässjö utbildningscentrum, här kan du som blivande ST-läkare få en fördjupad introduktion och kompetensbedömning under tre månader. Tjänstgöring under BT-programmets delar kan komma att ske inom hela regionen. 

Ansökan till ST i Region Jönköpings län

ST läkare anställs och rekryteras via respektive verksamhet. Är du intresserad att göra ST i Region Jönköpings län se Lediga-jobb-sida eller kontakta den verksamhet som du är intresserad av. Kontaktuppgifter finner du i högerspalten på ST-sidan 

ST-läkare

Behöver jag göra BT?

Har du gjort AT i Sverige så behöver du ej göra BT. Har du legitimation efter utbildning i EU/EES land och påbörjar ST efter 1/7 2021 kommer du behöva göra BT som inledande del av din ST. Man kan endast göra BT och erhålla intyg om BT-kompetens en gång. Har du redan intyg om BT-kompetens så kommer du inte behöva göra BT som inledande del under din ST i Region Jönköpings län.

Länkar regelverk, frågor och svar

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring 2021

ST-förordningen (HSLF-FS 2021:8) (pdf-fil, )

Målbeskrivning 2021 (pdf-fil, )

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring 2015

ST-förordningen (SOSFS 2015:8) (pdf-fil, )

Socialstyrelsen Frågor och svar om bastjänstgöring (BT)

Frågor och svar (Extern länk)