BT-läkare

Information om bastjänstgöring för läkare

Vi söker dig som är intresserad av att bli ST-läkare i Region Jönköpings län. Vår strategi för BT (bastjänstgöring) är att tydligt koppla ihop med fortsatt ST-tjänstgöring. Region Jönköpings län kommer inte att annonsera efter, eller specifikt söka BT-läkare. Du kommer att erbjudas ett BT-program som en inledande del av ST-tjänstgöringen. Mer information om hur BT-programmet samt anställningsformer kommer att se ut publiceras här fortlöpande. För mer information kring ST

ST-läkare

Upplägg och utformning

BT-programmet inleds med tre månaders placering inom akut verksamhet, tre månaders placering inom psykiatri samt tre till sex månader inom primärvård. Inom Region Jönköpings Län finns Nässjö utbildningscentrum, här kan du som blivande ST-läkare få en fördjupad introduktion och kompentensbedömning under tre månader. Tjänstgöring under BT-programmets delar kan komma att ske inom hela regionen. Mer information om hur BT-programmet samt anställningsformer kommer att se ut publiceras här fortlöpande. 

Anställning

Huvudparten av de som gör BT inom Region Jönköpings Län kommer anställas som tidsbegränsande förordnande som BT. Denna anställning kan sedan övergå till en tillsvidareanställning som ST. Om det finns behov av fördjupad introduktion med kompetensbedömning på Nässjö utbildningscentrum har du en allmän visstidsanställning.  

Behöver jag göra BT?

Har du gjort AT i Sverige så behöver du ej göra BT. Har du legitimation efter utbildning i EU/EES land och påbörjar ST efter 1/7 2021 kommer du behöva göra BT som inledande del av din ST. Man kan endast göra BT och erhålla intyg om BT-kompetens en gång. Har du redan intyg om BT-kompetens så kommer du inte behöva göra BT som inledande del under din ST i Region Jönköpings län.

Länkar regelverk, frågor och svar

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring 2021

ST-förordningen (HSLF-FS 2021:8) (pdf-fil, )

Målbeskrivning 2021 (pdf-fil, )

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring 2015

ST-förordningen (SOSFS 2015:8) (pdf-fil, )

Socialstyrelsen Frågor och svar om bastjänstgöring (BT)

Frågor och svar (Extern länk)