Folkhälsa

Barn på strand.
Region Jönköpings län arbetar både hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande och bedriver även olika former av folkhälsoarbete för att ta reda på mer om hur du som bor i Jönköpings län lever och mår. Foto: Johan W Avby

Sektion folkhälsa ansvarar för Region Jönköpings läns arbete med folkhälsa.

Inom sektionen arbetar folkhälsoplanerare i nära samarbete med länets kommuner, myndigheter, organisationer och föreningar