Sociala medier

Två vänner som fikar
Sociala medier är en viktig mötesplats för kommunikation mellan Region Jönköpings län och länets invånare. Foto: Johan W Avby

Du kan följa Region Jönköpings län i olika sociala medier. Organisationen har både övergripande konton och de olika verksamheterna har egna konton som går att följa. Här följer en lista men den är inte heltäckande över alla konton som drivs av olika avdelningar eller personal.

Region Jönköpings län

1177.se

I 1177.se sociala kanaler har vi inte möjlighet att svara på medicinska frågor. På 1177.se finns råd om hälsa och vård. Logga in på 1177.se och ställ en fråga till en sjuksköterska.

Fler av våra verksamheter i sociala medier

Fler verksamheter inom Region Jönköpings län har konton i sociala medier.

Energikontor Norra Småland

Folkhälsa och sjukvård

Folktandvården

Kommunal utveckling

Kulturutveckling

Regional utveckling

Smålands Musik och Teater

Stora Segerstad naturbrukscentrum

Sörängens Folkhögskola

Tenhults naturbruksgymnasium

Vårdcentralerna Bra Liv

Värnamo folkhögskola

Qulturum och Futurum