Forskning och lärande i hälso- och sjukvården

Malin Lager är en av våra många anställda som bedriver forskning.
Malin Lager är en av våra många anställda som bedriver forskning. Foto: Johan W Avby

Futurum – akademin för hälsa och vård, är Region Jönköpings läns verksamhet för forskning och utbildning.

Region Jönköpings län (RJL) är en lärande- och kunskapsorganisation. Det innebär att Futurum har uppdraget att:

Utbildning

 • Stödja och koordinera genomförandet av en verksamhetsförlagd utbildning med hög kvalitet i RJL:s verskamheter.
 • Stödja genomförande av läkarutbildningen vid studieort Jönköping i samverkan med Linköpings universitet och RJL:s verksamheter och verka för en hög kvalitet.
 • Ansva och verka för en hög kvalitet i läkares och psykologers vidareutbildning fram till specialistkompetens (AT, BT, ST, PTP, STP).

Forskning

 • Stimulera och stödja forkning inklusive kliniska prövningar utifrån regionens stratekiska mål.

Sjukhusbibliotek

 • Stödja kunskapsbaserad och hälsofrämjande vård.

Akademisk primärvård

 • Stimulera och stödja forskning, utbildning och definierade utvecklingsuppgifter i primärvården.

Korta fakta om Futurum

siffrorna kan variera något över tid

Utbildning ca

 • 19 professioner på VFU
 • > 3 000 handledare VFU
 • 11 000 studentveckor
 • 125 AT-läkare

Forskning ca

 • 160 vetenskapliga publikationer/år
 • 130 disputerade medarbetare
 • 40 doktorander
 • 10 professorer
 • 22 docenter

Sjukhusbibliotek

 • 3 sjukhusbibliotek
 • Odontologiska instutitionens bibliotek
 • Medicinskt e-bibliotek

Universitetssjukvårdsenheter

 • 4 USV-enheter