Forskning och lärande i hälso- och sjukvården

En av Region Jönköpings läns medarbetare som bedriver forskning.
En av Region Jönköpings läns medarbetare som bedriver forskning. Foto: Johan W Avby

Futurum – akademin för hälsa och vård, är Region Jönköpings läns verksamhet för forskning och utbildning.

Region Jönköpings län (RJL) är en lärande- och kunskapsorganisation. Det innebär att Futurum har uppdraget att:

Utbildning

 • Stödja och koordinera genomförandet av en verksamhetsförlagd utbildning med hög kvalitet i RJL:s verskamheter.
 • Stödja genomförande av läkarutbildningen vid studieort Jönköping i samverkan med Linköpings universitet och RJL:s verksamheter och verka för en hög kvalitet.
 • Ansvara och verka för en hög kvalitet i läkares och psykologers vidareutbildning fram till specialistkompetens (AT, BT, ST, PTP, STP).

Forskning

 • Stimulera och stödja forkning inklusive kliniska prövningar utifrån regionens stratekiska mål.

Sjukhusbibliotek

 • Stödja kunskapsbaserad och hälsofrämjande vård.

Akademisk primärvård

 • Stimulera och stödja forskning, utbildning och definierade utvecklingsuppgifter i primärvården.

Futurum i vårdens vardag
siffrorna kan variera något över tid

Utbildning ca

 • 19 professioner på VFU
 • > 3 000 handledare VFU
 • 11 000 studentveckor
 • ca 125 AT-läkare
 • ca 360 ST-läkare

Forskning ca

 • 170 vetenskapliga publikationer/år
 • 150 disputerade medarbetare

Sjukhusbibliotek

 • 3 sjukhusbibliotek
 • 2 medicinska fackbibliotek

Universitetssjukvårdsenheter

 • 4 USV-enheter