Forskning och lärande i hälso- och sjukvården

Medarbetaren Sara Mernelius som bedriver forskning sträcker fram ett prov av något slag mot kameran. Hon bär vit rock och vita plasthandskar och befinner sig i labbmiljö.
Sara Mernelius är en av våra många anställda som bedriver forskning. Foto: Johan W Avby

Futurum – akademin för hälsa och vård, är Region Jönköpings läns enhet för forskning och utbildning.

Region Jönköpings län är en lärande- och kunskapsorganisation. Det innebär att Futurum har uppdraget att:

  • stimulera och finansiera klinisk forskning utifrån regionens strategiska mål
  • underlätta för vårdenheter att erbjuda studenter en god verksamhetsförlagd utbildning (praktik)
  • tillsammans med regionbiblioteken stödja kunskapsbaserad vård
  • ansvara för och koordinera läkares vidareutbildning till specialistkompetens
  • tillsammans med Linköpings universitet planera, koordinera och genomföra den del av läkarprogrammet som sker vid studieort Jönköping, termin 6-11.
  • utveckla och utvärdera primärvården
  • stödja arbetet med uppdragsforskning; som kliniska prövningar av läkemedel och medicinteknik