Forskning och lärande i hälso- och sjukvården

Malin Lager är en av våra många anställda som bedriver forskning.
Malin Lager är en av våra många anställda som bedriver forskning. Foto: Johan W Avby

Futurum – akademin för hälsa och vård, är Region Jönköpings läns enhet för forskning och utbildning.

Region Jönköpings län är en lärande- och kunskapsorganisation. Det innebär att Futurum har uppdraget att:

Forskning

 • stimulera och finansiera klinisk forskning utifrån regionens strategiska mål
 • stödja, utveckla och utvärdera primärvården; akademisk primärvård
 • stödja arbetet med uppdragsforskning; som kliniska prövningar av läkemedel och medicinteknik

Utbildning

 • underlätta för vårdenheter att erbjuda studenter en god verksamhetsförlagd utbildning (praktik)
 • ansvara för och koordinera läkares vidareutbildning från AT, BT till ST.
 • tillsammans med Linköpings universitet genomföra den del av läkarprogrammet som sker vid studieort Jönköping, termin 6-11.

Kunskapsstöd

 • tillsammans med sjukhusbiblioteken stödja kunskapsbaserad vård

Futurum finns i vårdens vardag

siffrorna kan variera något över tid

Forskning ca

 • 160 vetenskapliga publikationer/år
 • 150 disputerade medarbetare
 • 40 doktorander
 • 9 professorer
 • 22 docenter

Utbildning ca

 • 18 professioner på VFU
 • > 2 000 handledare VFU
 • 11 000 studentveckor
 • 125 AT-läkare
 • 350 ST-läkare

Kunskapsstöd ca

 • 2 medicinska fackbibliotek
 • 3 sjukhusbibliotek
 • 4 universitetssjukvårdsenheter