Regionledningskontoret som arbetsplats

Det finns väldigt många spännande arbetsplatser i Region Jönköpings län där våra medarbetare stödjer och leder regionens olika verksamheter. Det kan vara inom områden som exempelvis ekonomi, personal, kommunikation, utveckling, forskning och ledning.

Regionledningskontoret omfattar många olika funktioner. I Regionens hus i Jönköping finns de regionövergripande funktionerna för ledning, planering, uppföljning och administration.

På regionledningskontoret finns följande funktioner:

  • Folkhälsa och sjukvård
  • Ekonomi
  • Personal (Här ingår även arbetsmiljöenheten som är den interna företagshälsovården)
  • Kommunikation
  • Kansli
  • Regional utveckling
  • Qulturum, utvecklingsenhet
  • Futurum med ansvar för forsknings- och utvecklingsarbete samt för studenter i klinisk praktik

Om organisationen