Helikopterflygplatsen på Länssjukhuset Ryhov

Den här sidan riktar sig till helikopterpiloter samt entreprenörer som arbetar i närheten av helikopterplattan på Länssjukhuset Ryhov.

En viktig del av akutsjukvården är helikoptertransporter. Via helikopterplattan på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping transporteras patienter, organ och blod.

Säkerhet och buller

Regelverken som styr flygplatser är strikta vad gäller säkerheten. Eftersom helikoptrar medför buller så måste hänsyn även tas till ljudmiljön som skapas. En helikopterflygplats ska ha två in- och utflygningskorridorer som tar största möjliga hänsyn till flygsäkerhet och miljö. Beroende på exempelvis vädret kan piloter ibland behöva frångå normala in- och utflygningsrutiner.

Vi har en dialog om helikopterflygplatsen med kommunens miljöförvaltning.

  • Helikopterflygplatsen används av ambulans- och räddningshelikoptrar.
  • Flygplatsen är öppna dygnet runt alla dagar.
  • Helikopterflygplatsen tillhör Länssjukhuset Ryhov och förvaltas av Regionfastigheter.