Arbetsplatser

Bemanningsenheten - Intern bemanning för säkrare vård!

Glad kollega
Gemenskap och kollegor är något som vi tycker är viktigt och är något som vi värderar högt. Foto: Johan W Avby

Att arbeta på Bemanningsenheten är som att arbeta inom ett bemanningsbolag men med tryggheten och gemenskapen som tillkommer när man ingår i ett team. Du är anställd inom Region Jönköping och är alltså en person ”att räkna med” inom regionen. Här tillkommer även möjligheten att påverka lön och till viss del arbetstider. Om du är intresserad av ett flexibelt jobb där du får chans att lära dig många olika avdelningar och får en bred grund att stå på kan vi vara platsen för dig.

Det här får du arbeta med

Som anställd inom Bemanningsenheten erbjuds du varierande uppdrag där du ges möjlighet att utvecklas vidare inom din profession då du kommer att arbeta på flera olika kliniker och verksamheter inom Region Jönköpings län. Uppdragen sträcker sig mellan ca 1-6 månader och arbetsplatsen kan variera beroende på dina önskemål och erfarenheten samt verksamheternas behov. Detta ger dig möjligheten att få ett varierat och flexibelt arbete hos oss, där du kan bredda din egen erfarenhet och kompetens under uppdragets tid. Du får komma in och lära känna verksamheter, kollegor och fördjupa dina kunskaper inom din yrkesroll.

Bemanningsenheten kan man vända sig till när man behöver personal på grund av:

 • Pågående rekrytering och har nu en vakans
 • Längre sjukskrivningar
 • Tjänstledigheter
 • Föräldraledigheter
 • Olika projekt man önskar hjälp med

Därför ska du arbeta hos oss

Att arbeta på Bemanningsenheten är som att arbeta inom ett bemanningsbolag men med tryggheten och gemenskapen som tillkommer när man ingår i ett team.  Gemenskap och kollegor är något som vi tycker är viktigt och som vi värderar högt. Därför är vi måna om att du som anställd hos oss kommer att vara en del av ett team med olika professioner och där vi tillsammans driver och utvecklar Bemanningsenheten. I vårt gäng ingår både sjuksköterskor, undersköterskor, vårdadministratörer. På våra tre sjukhus har vi gemensamma lokaler och dessa kommer vara en samlingsplats för teamet som Bemanningsenheten består av.

Att utvecklas, fortsätta lära och fördjupa sina kunskaper är något som vi på Bemanningsenheten värnar om. För att vi ska kunna ge den bästa möjliga vården till våra invånare tycker vi det är viktigt att våra anställda ständigt utvecklas. Utöver uppdragen på olika avdelningar är 10-15 % av din tjänstgöring avsatt för din egen kompetensutveckling.
Detta kan exempelvis innebära hospitering, kurser eller olika projekt. Detta för att öka dina möjligheter att fortsätta utvecklas i din yrkesroll.

Här finns vi

Som anställd i Bemanningsenheten har du möjlighet att arbeta inom våra olika verksamheter inom Jönköpings län.

 • Länssjukhuset Ryhov i Jönköping
 • Höglandssjukhuset i Eksjö
 • Värnamo sjukhus
 • Vårdcentralerna – Bra liv
 • Verksamhetsstöd och service.

Bakgrund till Bemanningsenheten

Kraven på regionens verksamheter kommer i framtiden att vara fortsatt höga och det är en utmaning att kontinuerligt ställa om till nya förutsättningar.  Kompetensförsörjning är av stor vikt för regionens alla verksamheter, både på kort och på lång sikt. Förutsättningarna varierar inom länet och det kan ibland vara svårt att rekrytera inom vissa geografiska områden och till vissa verksamheter. Något som, inte kommer bli lättare i framtiden.

Bemanningsenheten mål är att:

 • Förbättra resursfördelningen inom hela regionen vid vakanser.
 • Minskar de externa hyrkostnaderna.
 • Behålla patientsäkerheten vid vakanser, med personal som både är anställda och arbetar inom RJL.
 • Ge nyanställda inom regionen en möjlighet att prova olika verksamheter inom regionen innan man bestämmer sig var man vill söka tjänst. RJL erbjudande blir då bredare och detta kan förbättra möjligheterna att rekrytera svårrekryterad personal till RJL.