Patientnämnd

Porträtt på två män. I bakgrunden samtalar människor med varandra.
Patientnämnden stödjer patienter och närstående som har synpunkter eller klagomål på vården. Från vänster vice ordförande Kjell Ekelund (S) och ordförande Ragnwald Ahlnér (KD) Foto: Johan W Alby

Patientnämnden tar emot synpunkter på vård och omsorg från patienter eller anhöriga.

I varje landsting och region finns en patientnämnd. Nämnden behandlar ärenden från sjukvård, kommunal äldrevård, tandvård och privata vårdgivare som har avtal med regionen.

Om du inte är nöjd med vården, 1177 Vårdguiden(Extern länk)(Extern länk)

Om du inte är nöjd med tandvården, 1177 Vårdguiden(Extern länk)(Extern länk)