ST-läkare

Du som gör din ST är en viktig person i vår kliniska vardag. Vi vill ge dig en gedigen utbildning på din väg till specialist.

Region Jönköpings län kan också erbjuda forskning genom Futurum, vår egen utbildningsenhet. Futurums uppdrag är att ge medarbetare i olika professioner möjlighet att bedriva klinisk patientnära forskning. Vi har även ett nära samarbete med Universitetssjukhuset i Linköping.

Vi utvecklar och förbättrar ständigt vår verksamhet. Det gäller också vårt ST-koncept.

Erfarna handledare

Som ST-läkare får du stöd med handledarskap genom erfarna specialister och våra studierektorer. Till stöd finns också Landstingets gemensamma utbildningsprogram, till exempel inom ledning, etiskt förhållningssätt, kvalitetsförbättringar och arena - ST-LEKA. 

ST kontrakt

Ett personligt ST kontrakt upprättas tillsammans med verksamhetschef och handledare. Kontraktet tas fram med utgångspunkt av dina tidigare kunskaper och erfarenheter för att nå ditt mål som specialist och tillsammans följer ni upp att den följs. 

Forskning

Via Futurum erbjuds möjligheter till forskning och alla ST-läkare erbjuds att ta del av en särskild grundkurs i klinisk forskningsmetodik. Primärvårdens FoU-enhet är ytterligare en resurs med handledare i vetenskaplig kompetens.

Balans och stabilitet

Långsiktig planering och god ekonomi ger regionen balans och stabilitet. Det ger utrymme för konkurrenskraftiga löner och god arbetsmiljö. Ett bra liv ska även gälla på jobbet.