Vårdcentraler

Läkare undersöker liten pojke.
Det finns 30 vårdcentraler som ägs av Region Jönköpings län. De samarbetar under namnet Vårdcentralerna Bra Liv. Foto: Johan W Avby

Det finns 44 vårdcentraler i Jönköpings län. De ingår alla i vårdval, vilket innebär att Region Jönköpings län har godkänt och skrivit avtal med dessa vårdcentraler.

Vårdcentralerna bedrivs såväl i Region Jönköpings läns regi som genom andra vårdgivare. Alla vårdcentraler har samma uppdrag, regler och avgifter, oavsett vem som äger dem.

Vårdcentralerna Bra Liv

Det finns 30 vårdcentraler som ägs av Region Jönköpings län. De samarbetar under namnet Vårdcentralerna Bra Liv.

Privata vårdcentraler

Det finns 14 vårdcentraler som ägs av privata företag eller stiftelser och som har avtal med Region Jönköpings län.