Vårdcentraler

Läkare undersöker liten pojke.
28 vårdcentraler och flera filialer, runtom i hela länet, ägs och drivs av Region Jönköpings län. De samarbetar under namnet Vårdcentralerna Bra Liv. Foto: Johan W Avby

Det finns 40 vårdcentraler i Jönköpings län. De ingår alla i vårdval, vilket innebär att Region Jönköpings län har godkänt och skrivit avtal med dessa vårdcentraler.

Vårdcentralerna bedrivs såväl i Region Jönköpings läns regi som genom andra vårdgivare. Alla vårdcentraler har samma uppdrag, regler och avgifter, oavsett vem som äger dem.

Vårdcentralerna Bra Liv

28 vårdcentraler och flera filialer, runtom i hela länet, ägs och drivs av Region Jönköpings län. De samarbetar under namnet Vårdcentralerna Bra Liv.

Kontakta ledningen hos Vårdcentralerna Bra liv

Privata vårdcentraler

12 privata vårdcentraler som ägs av företag eller stiftelser har avtal med Region Jönköpings län.