Vårdcentraler

Läkare undersöker liten pojke.
Det finns 33 vårdcentraler som ägs av Region Jönköpings län. De samarbetar under namnet Vårdcentralerna Bra Liv. Foto: Johan W Avby

Det finns 44 vårdcentraler i Jönköpings län. De ingår alla i vårdval, vilket innebär att Region Jönköpings län har godkänt och skrivit avtal med dessa vårdcentraler.