Smittskydd och vårdhygien

Barn får influensaspruta av kvinnlig sjuksköterska. I bakgrunden syns en annan vuxen, troligen barnets mamma
Smittskydd och vårdhygien arbetar exempelvis med de årliga influensavaccinationerna. Foto: Johan W Avby

Smittskydd och vårdhygien planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i Region Jönköpings län.

Verksamheten regleras i Smittskyddslagen. Syftet att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor.

Smittskydd och vårdhygien verkar dessutom för att tillsammans med vårdverksamheterna förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom hälso- och sjukvård.

Smittskydd och vårdhygien bidrar med rådgivning, utbildning och riktlinjer.