Så här genomförs byggprojekt

Så här går ett byggprojekt till – från idé till verklighet.

Vi fångar upp kundens/verksamhetens lokalbehov vid de möten som hålls regelbundet och gör en kostnadsbedömning.

Därefter genomför vi byggprojektet i flera faser; från behovsanalys till överlämning och utvärdering av den färdiga lokalen.

Vid flera tillfällen under processen fattas beslut på olika nivåer om att fortsätta till nästa fas eller att avbryta.  Efter behovsanalys och förstudie tar fastighetsstrategiska rådet det avgörande beslutet, men innan ett byggprojekt genomförs krävs ett investeringsbeslut.

Fånga upp lokalbehov

Byggprojektets faser:

Idé och behovsanalys

Förstudie

Programarbete

Systemhandling och projektering

Upphandling

Produktion

Överlämning

Uppföljning