Revisionsplan

Varje år gör revisorerna en revisionsplan. Den beskriver de granskningar som ska göras under året.

Vissa granskningar ska enligt lagstiftningen göras varje år. Övriga granskningar som genomförs under året tar revisorerna själva ställning till.

Dessa granskningar är antingen förstudier eller djupgranskningar. Förstudier syftar till att bedöma behovet av eventuell fortsatt djupgranskning.

För varje granskning görs en projektplan. I den anges granskningens bakgrund, syfte, innehåll och förutsättningar.