Arbetsplatser

Operations- och intensivvårdskliniken på Värnamo sjukhus som arbetsplats

Operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus
Foto: Johan W Avby

Operations- och intensivvårdskliniken (OP/IVA) på Värnamo sjukhus består av tre avdelningar – operation, anestesi och intensivvård, inklusive uppvakningsavdelningar. Vi har även sterilteknisk enhet, administrativ enhet och smärtmottagning.

Vi är omkring 130 medarbetare – läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, steriltekniker och administrativ personal. Vi har tio narkosläkare och en smärtläkare, specialistsjuksköterskor inom anestesi, operation och intensivvård och undersköterskor på alla enheter.

Kliniken leds av en verksamhetschef och i ledningsgruppen ingår vårdenhetscheferna på respektive avdelning, två verksamhetsutvecklare, samt administrativ samordnare.

Den här kompetensen söker vi

Just nu behöver vi i första hand specialistsjuksköterska inom intensivvård, operation och anestesi.

Det här får du arbeta med

Vi ansvarar dygnet runt för den mest kvalificerade övervakningen av patienter som behöver intensivvård. Intensivvården och uppvakningen är de enda avdelningarna på sjukhuset som kan erbjuda avancerad övervakning. Det innebär att vi även tar hand om lättare intensivvårdsfall. Hjärtintensiven (HIA) är kopplad till intensivvården och personalen roterar mellan enheterna.

Våra medarbetare opererar inom kirurgi, urologi, ortopedi, gynekologi, obstetrik, tandvård och öron. Kirurgin innehåller bland annat obesitasoperationer, colonkirurgi, galloperationer och thyroideakirurgi. Stenverksamheten inom urologin är koncentrerad till Värnamo. Ortopedin är till stor del knä- och höftplastiker, men även övrig ortopedi. Öronkirurgin är tonsillotomier, plaströr och polyper.

Det här värderar vi högt

På kliniken råder en god sammanhållning och det är ett tätt samarbete mellan våra avdelningar. Flexibilitet och initiativförmåga är viktiga egenskaper hos medarbetarna. Vi lägger stor vikt vid att få alla medarbetare involverade i verksamheten och att allas åsikt förs fram på lika villkor.

Så här utvecklar vi vår verksamhet

Just nu är vi inne i en spännande förändring – vi bygger om hela kliniken! Om- och tillbyggnaden är klar i slutet av 2019 med åtta operationssalar, två behandlingsrum, fem intensivvårdsplatser och större uppvakningsavdelning, både för inneliggande och polikliniska patienter. Vi skapar en ny preoperativ enhet och får stora moderna salar med full operations-integration.

Vi jobbar ständigt med utveckling och kvalitetssäkring och är involverade i flera processer på och utanför kliniken. Utvecklingen leds av klinikens verksamhetsutvecklare. Vi följer vår kvalitet i bland annat Svenska Intensivvårdsregistret (SIR).

Därför ska du jobba hos oss

OP/IVA-kliniken har en stabil struktur med god sammanhållning mellan medarbetarna. Vi är inne i en positiv fas med helt ny och toppmodern klinik som ska stå färdig i slutet på 2019. Vi erbjuder dig ett intressant arbete, med goda chanser till personlig och professionell utveckling.

Yrken i regionen

Här finns vi

Operations- och intensivvårdskliniken finns på Värnamo sjukhus.

Organisatoriskt tillhör operations- och intensivvårdskliniken verksamhetsområdet Kirurgisk vård i Region Jönköpings län.