Operations- och intensivvårdskliniken på Värnamo sjukhus som arbetsplats

Operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus
Foto: Johan W Avby

Operations- och intensivvårdskliniken på Värnamo sjukhus består av tre avdelningar – operation, anestesi och intensivvård, inklusive uppvakningsavdelningar. Vi har även sterilteknisk enhet, administrativ enhet och smärtmottagning.

Vi är omkring 130 medarbetare – läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, steriltekniker och administrativ personal. Vi har tio narkosläkare och en smärtläkare, specialistsjuksköterskor inom anestesi, operation och intensivvård och undersköterskor på alla enheter.

Kliniken leds av en verksamhetschef och i ledningsgruppen ingår vårdenhetscheferna på respektive avdelning, två verksamhetsutvecklare, samt administrativ samordnare.

Vi erbjuder

Operations- och intensivvårdskliniken har en stabil struktur med god sammanhållning mellan medarbetarna. Vi är inne i en positiv fas med helt ny och toppmodern klinik. Vi erbjuder dig ett intressant arbete med goda möjligheter till personlig och professionell utveckling.

Yrkes hos oss

  • administrativ personal
  • läkare
  • sjuksköterskor
  • steriltekniker
  • undersköterskor

Att jobba hos oss

Vi ansvarar, dygnet runt, för den mest kvalificerade övervakningen av patienter som behöver intensivvård. Intensivvården och uppvakningen är de enda avdelningarna på sjukhuset som kan erbjuda avancerad övervakning. Det innebär att vi även tar hand om lättare intensivvårdsfall. Hjärtintensiven (HIA) är kopplad till intensivvården och personalen roterar mellan enheterna.

Våra medarbetare opererar inom kirurgi, urologi, ortopedi, gynekologi, obstetrik, tandvård och öron. Kirurgin innehåller bland annat obesitasoperationer, colonkirurgi, galloperationer och thyroideakirurgi. Stenverksamheten inom urologin är koncentrerad till Värnamo. Ortopedin är till stor del knä- och höftplastiker, men även övrig ortopedi. Öronkirurgin är tonsillotomier, plaströr och polyper.

Vi utvecklar och utvecklas

Vi jobbar ständigt med utveckling och kvalitetssäkring och är involverade i flera processer på och utanför kliniken. Utvecklingen leds av klinikens verksamhetsutvecklare. Vi följer vår kvalitet i bland annat Svenska Intensivvårdsregistret (SIR).