Arbetsplatser

Akutmottagningen på Värnamo sjukhus som arbetsplats

Akutmottagningen har hand om akuta sjukdomstillstånd och olycksfall som inte kan tas om hand på vårdcentralen. Akutmottagningen på Värnamo sjukhus är öppen dygnet runt, årets alla dagar.

Den här kompetensen söker vi

  • Sjuksköterskor
  • Specialistutbildade sjuksköterskor
  • Undersköterskor

 Det som är aktuellt framgår under våra lediga jobb.

Därför ska du jobba hos oss

Du som tycker om snabba växlingar i arbetstempo, stor variation i arbetet, att arbeta tillsammans i team och vill utvecklas i din yrkesroll kommer att trivas på vår klinik.

På en akutmottagning vet du aldrig vad som väntar dig under arbetsdagen. Det kan variera snabbt från lugnt till fullt pådrag.

Som medarbetare på akutmottagningen arbetar du självständigt med stort egenansvar. Arbetet kräver också att du är stabil och kontrollerad i stressiga situationer.

Har du funderingar på att flytta hit? Vill du bo i stan eller på landet? Värnamo kommun blev av organisationen Hela Sverige utsedd till Årets kommun 2016.

Motiveringen var: ”Värnamo kommun ser dialog med landsbygdsinvånarna som viktigt och arbetar aktivt för att skapa möjligheter till medbestämmande. Skolor, bredband, närproducerad mat och närtrafik är hörnstenar för landsbygdens överlevnad och detta satsar kommunen på. Arbetet har gett resultat: landsbygden växer lika mycket som staden. Värnamo kommun har en tydlig strategi för landsbygden som inspirerar."  

Värnamo kommun erbjuder barnomsorg på kvällstid, nätter och helger, och det gör även Gislaveds kommun.

Välkommen till Värnamo kommun, Värnamo kommun. (Extern länk)

Välkommen till Gislaveds kommun, Gislaveds kommun (Extern länk)

De här yrkena finns hos oss

På akutmottagningen på Värnamo sjukhus arbetar omkring 50 personer. Här finns: 

  • Verksamhetschef
  • Vårdenhetschef
  • Verksamhetsutvecklare
  • Sjuksköterskor
  • Undersköterskor
  • Vårdadministratör

Yrken i regionen

Så här arbetar vi

Akutmottagningen tar emot och behandlar svårt sjuka patienter som har drabbats av akuta kroppsliga sjukdomar eller skadat sig i olyckor.

Vi arbetar i multiprofessionella team som varje arbetspass möter och bedömer patienternas behov av vård, prioriterar och behandlar. Det innebär att den som är svårast sjuk får vård först. Vi har en ledningssjuksköterskefunktion som leder och fördelar arbetet.

Arbetet är omväxlande och kräver flexibilitet eftersom varje vårdmöte och varje patient är unik.

Den vårdadministrativa enheten är gemensam för de tre akutklinikerna i Region Jönköpings län och servar med patientdokumentation dygnet runt, vilket ger en hög patientsäkerhet. Organisatoriskt hör den administrativa enheten till akutkliniken på Värnamo sjukhus.

Det här värderar vi högt

Varje dag hos oss innebär nya patienter att bedöma och nya utmaningar att lösa, allt i ett högt tempo. Vi erbjuder ett arbete där inflytande, delaktighet och arbetsglädje är våra nyckelord. Med patienten i fokus skapar vi tillsammans hög patientsäkerhet, god tillgänglighet och ett professionellt bemötande.

Så här utvecklar vi verksamheten

Vi eftersträvar en arbetsmiljö där våra medarbetare känner sig trygga, uppskattade och inspirerade att göra sitt bästa. Vi arbetar ständigt med förbättringar och vidareutveckling av vården efter ny och evidensbaserad kunskap.

Här finns vi

Akutmottagningen finns i hus G, plan 2, Värnamo sjukhus. Organisatoriskt tillhör vår klinik verksamhetsområde Medicinsk vård i Region Jönköpings län.