Akutmottagningen på Värnamo sjukhus som arbetsplats

Akutkliniken tar hand om akuta sjukdomstillstånd och olycksfall som inte kan hanteras på övriga vårdnivåer som exempelvis vårdcentral eller övriga planerade mottagningar. Akutmottagningen på Värnamo sjukhus har öppet dygnet runt, årets alla dagar. Vi har ett stort och varierat uppdrag där vi är första länken i det akuta omhändertagandet av de olika klinikernas patienter.

Vi erbjuder

Hos oss får du snabba växlingar i arbetstempo, stor variation i arbetet och möjligheten att arbeta i tvärprofessionella team. Gillar du det här kommer du att trivas på vår klinik.

Som medarbetare på akutkliniken arbetar du självständigt och med stort egenansvar. På akutkliniken vet du aldrig vad som väntar dig under dagen, det kan växla snabbt från lugnt till högt arbetstempo. Vi möter varje dag nya patienter i alla åldrar och med olika behov som vi utifrån vår profession bemöter och tar om hand på bästa sätt.

Vi lägger stor vikt vid att uppmuntra och erbjuda våra medarbetare fortlöpande kompetensutveckling genom allt från interna utbildningar till utbildningsanställningar och specialistutbildning. Vi värderar inflytande, delaktighet och arbetsglädje högt.

Yrken hos oss

  • sjuksköterskor
  • undersköterskor
  • vårdadministratörer

Att jobba hos oss

På akutmottagningen tar vi emot, bedömer, prioriterar och behandlar patienter vid akut sjukdom eller olycksfall. Till oss kommer bland annat personer som har besvär med hjärtat eller andningen, drabbats av en svår infektion eller stroke. De som har svåra magsmärtor, brutit benet eller råkat ut för någon olycka. Detta betyder att det är viktigt att vi har medarbetare med många olika specialiteter för att kunna möta upp varje individs unika behov av vård. Vi strävar alltid efter att ge en god och säker vård och ett professionellt bemötande.

Utöver våra team som tar emot patienter har vi en ledningsansvarigsjuksköterska som har det yttersta ansvaret att leda och fördela arbetet både i det vardagliga arbetet och vid större händelser såsom exempelvis svåra trafikolyckor med många drabbade.

Den vårdadministrativa enheten är gemensam för länets alla tre akutkliniker och servar med patientdokumentation dygnet runt för att ytterligare bidra till patientsäkerheten.

Utöver befintlig personal bemannas också våra olika jourlinjer dygnet runt med läkare från de olika klinikerna på sjukhuset. Vi jobbar alla ihop i team för att skapa en god och säker vård för länets invånare.

Det här värderar vi högt

Varje dag hos oss innebär nya patienter att bedöma och nya utmaningar att lösa, allt i ett högt tempo. Vi erbjuder ett arbete där inflytande, delaktighet och arbetsglädje är våra nyckelord. Med patienten i fokus skapar vi tillsammans hög patientsäkerhet, god tillgänglighet och ett professionellt bemötande.

Vi utvecklar och utvecklas

Vi jobbar ständigt med att utveckla och förbättra vår klinik, det finns alltid något vi kan göra bättre!

Vår verksamhetsutvecklare och våra teamsjuksköterskor är drivande i förbättrings- och kvalitetsarbete. De jobbar kontinuerligt ihop med övrig personal med olika stora och små förbättringsarbete. Eftersom vi bara är en av länkarna i vårdkedjan har vi också ett tätt samarbete med övriga kliniker på sjukhuset, primärvård och kommun. Allt detta görs med patientens/invånarens bästa i fokus. Vi följer upp och återkopplar våra resultat och kvalité i olika processer så att alla medarbetare håller sig uppdaterade.