Medicin- och geriatrikkliniken på Värnamo sjukhus som min arbetsplats

Personal på Medicinmottagningen på Värnamo sjukhus
Medicinmottagningen Värnamo sjukhus Foto: J W Avby

På medicin- och geriatrikkliniken i Värnamo vårdar vi patienter som är i behov av specialiserad medicinsk och geriatrisk vård. Vi tar emot patienter både inom öppenvård samt slutenvård, och vi har en dialysenhet, en dagvårdsenhet, en öppenvårdsmottagning samt fyra slutenvårdsenheter.

Vi erbjuder

Vi hoppas att du vill vara med och utveckla vår klinik. Vi är en stor klinik med olika patient- och personalgrupper som har olika sorters bakgrund, vilket ger en spännande och varierande vardag. Vi arbetar ständigt med att försöka utveckla nya arbetssätt och processer. Hos oss arbetar cirka 235 medarbetare – välkommen att bli en av oss!

Yrken hos oss

  • administratörer
  • fotvårdsspecialister
  • läkare
  • sjuksköterskor
  • undersköterskor
  • vårdadministratörer

Att jobba hos oss

På medicin- och geriatrikkliniken behandlar vi patienter med sjukdomar inom olika internmedicinska områden som hjärta, lungor, njurar, ämnesomsättningssjukdomar, diabetes, blodsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, neurologiska sjukdomar och geriatriska sjukdomar. Vi arbetar i processer och team inom våra olika specialiteter tillsammans med medarbetare både inom och utanför kliniken.

Vi utvecklar och utvecklas

Vårt fokus är att personalen ska trivas. Inom slutenvården arbetar vi aktivt med både teamsjuksköterskor och utvecklingsundersköterskor för att på så sätt ständigt utveckla vår verksamhet för att ligga i framkant. Inom slutenvården arbetar vi nära apotekare med så kallade ”apotekare i vården”, som är ett stöd för personalen.

Tillsammans vill vi uppnå engagemang och delaktighet och vi vill att våra medarbetare ska kunna utvecklas och trivas hos oss. Vi strävar efter att ge en jämlik och god vård samt hög tillgänglighet för patienten.