Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken på Länssjukhuset Ryhov som arbetsplats

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Jönköping är en specialistverksamhet. Vi arbetar med barn och ungdomar mellan 0 och 17 år och deras familjer.

Den här kompetensen söker vi

Just nu söker vi nya medarbetare med olika professioner till vår öppenvårdsmottagning, slutenvårdsavdelning och anorexienhet – kurator, sjuksköterska, psykolog, ST-läkare och vårdadministratör.

Därför ska du jobba hos oss

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken satsar mot framtiden! Vill du vara med och forma verksamheten? Vi erbjuder ett varierat arbete med stimulerande och komplexa arbetsuppgifter. Vi erbjuder extern metodhandledning, samt goda möjligheter till utveckling och utbildning, till exempel specialistutbildning eller vidareutbildning inom psykoterapi.

Det här får du arbeta med

På kliniken arbetar vi i tvärprofessionella team, där varje yrkesgrupp är en viktig del. Arbetet innefattar kvalificerat bedömnings-, utrednings- och behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras familjer. Vi arbetar i nära samverkan med skola, socialtjänst och andra vårdgivare. I arbetet ingår även rådgivning och dokumentation.

De här yrkena finns hos oss

Kliniken har omkring 55 medarbetare. Hos oss arbetar kuratorer, läkare, psykologer, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, pedagog och vårdadministratörer.

Det här värderar vi högt

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, såsom samarbetsförmåga, stabilitet och flexibilitet.

Så här utvecklar vi vår verksamhet

Vi är i ett intensivt utvecklingsskede, där vi arbetar med subspecialisering och utveckling av våra kliniska och administrativa processer.

Inriktning och verksamhet

Kliniken har en öppenvårdsmottagning med två subspecialiserade team. På kliniken finns en slutenvårdsavdelning och en anorexienhet med länsövergripande ansvar.

Här finns vi

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken finns på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.