Arbetsplatser

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken på Länssjukhuset Ryhov

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken är en specialistverksamhet med cirka 110 anställda som arbetar med barn och ungdomar, 0-17 år, med psykiatriska sjukdomstillstånd och deras familjer.

Inom kliniken finns: 

- tre öppenvårdsmottagningar (Nässjö, Jönköping och Värnamo)
- en anorexienhet som bedriver både öppenvård och dagvård med sex dagvårdsplatser
- en akutavdelning med fyra vårdplatser med dygnet runt-verksamhet

Kliniken har tillsammans med barn- och ungdomshälsan i Region Jönköpings län en gemensam remiss- och bedömningsenhet med telefonrådgivning.

Yrken hos oss

 • Specialistläkare
 • ST-läkare
 • AT-läkare
 • Specialistpsykologer
 • Psykologer
 • Kuratorer
 • Specialistsjuksköterskor
 • Sjuksköterskor
 • Arbetsterapeuter
 • Skötare
 • Vårdadministratörer

Det här får du arbeta med

Arbetet innefattar kvalificerat bedömnings-, utrednings- och behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras vårdnadshavare. Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken arbetar i tvärprofessionella team och i nära samverkan med skola, socialtjänst och andra vårdgivare.

Du kommer att vara involverad i att utveckla det patientnära arbetet men också våra processer inom nationell kunskapsstyrning och digitalisering. Inom kliniken finns flera pågående forskningsprojekt och aktiviteter som du kan komma att ingå i. 

Därför ska du arbeta hos oss 

Från och med 2021 kommer Region Jönköpings län att göra en enormt stor och för Sverige helt unik satsning på de barn och ungdomar som är i behov av insatser från specialistpsykiatrin i länet. Jönköpings län ska vara den bästa platsen att växa upp på för barn och unga. Barn- och ungdomspsykiatrins arbetshypotes är nu att bygga en köfri barn- och ungdomspsykiatri med framtidens vårdutbud för optimal livskvalitet.

Med hjälp av den stora satsning som nu görs på barn- och ungdomspsykiatrin får du som medarbetare bästa möjliga förutsättningar att skapa värde för barn och unga. Det kan till exempel innebära arbete på dagvård med anorexipatienter, arbete på avdelning för de svårast sjuka eller i öppenvård.

Utveckling av verksamheten

Barn- och ungdomspsykiatrins budget utökas stegvis under de närmaste åren för att sedan permanentas. Det möjliggör en högre tillgänglighet och en utveckling i riktning mot framtidens barn- och ungdomspsykiatri.  Vårdutbudet följer den nationella kunskapsstyrningen för att bästa möjliga evidens ska finnas i varje möte. För att uppnå detta arbetar vi i kliniska programområden tillsammans inom specialistpsykiatrin och i ett regionalt samarbete. Kliniken ingår i en nationell satsning – Deplyftet - för att implementera riktlinjen inom depression och ångest. Arbete med en ökad digitalisering pågår också inom verksamheten.

Här finns vi

Öppenvård bedrivs vid Nässjö vårdcentrum, Värnamo sjukhus och i hus A1–A3 på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. På Länssjukhuset Ryhov finns också akutavdelningen (hus A4) och anorexienheten (hus A6).