Arbetsplatser

Ortopedkliniken på Länssjukhuset Ryhov som arbetsplats

Ortopedkliniken är Jönköpings läns största ortopedklinik. Vi erbjuder behandling, vård och rehabilitering vid ortopediska sjukdomar. Kliniken är indelad i generell ortopedi och rygg- och nackkirurgi (neuroortopediskt centrum). Vi arbetar för vår vision ”Kvalitet, kompetens och respekt i alla möten”.

Den här kompetensen söker vi

Den kompetens vi söker framgår av de jobb som är lediga på vår klinik. Om du har andra frågor – kontakta  gärna vår HR-konsult.

Det här får du arbeta med

På akutmottagningen tar klinikens medarbetar hand om dem som skadat armar, ben och rygg. Vi behandlar de flesta frakturer och skador.

Förutom den akuta verksamheten har vi också en stor planerad verksamhet med mottagning och operation.

På mottagningen bedömer vi patienter som har smärtor i kroppens rörelseapparat, det vill säga muskler, senor, skelett och leder. Här följer vi också upp patienter som behandlas för frakturer. Vi har hög kompetens för all ortopedi och speciell spetskompetens inom axelkirurgi, barnortopedi, rygg- och nackkirurgi.

Telefonrådgivning är en stor del av klinikens verksamhet.

Ortopedkliniken har två vårdavdelningar. På den ena avdelningen vårdas patienter med akuta ortopediska skador och sjukdomar, inklusive äldre patienter med höftfrakturer, amputationer med mera. På den andra avdelningen vårdas patienter i samband med olika planerade operationer i rörelseapparaten, till exempel operation av höftprotes, knäprotes, axelprotes eller andra operationer i extremiteterna. Här vårdas även patienter som har genomgått planerad operation i rygg och nacke.

Så här arbetar vi

Vi arbetar i team med olika yrkeskategorier för att ge bästa möjliga vård till patienten.

På kliniken arbetar vi processinriktat och alla medarbetare förväntas ta ett stort ansvar för verksamhetens utveckling.

De här yrkena finns hos oss

Tillsammans är vi omkring 170 medarbetare med yrken som

 • gipstekniker
 • läkare
 • operationskoordinator
 • sjuksköterska
 • undersköterska
 • vårdadministratör

Yrken i regionen

Det här värderar vi högt

Vi värderar att ortopedklinikens medarbetare arbetar tillsammans för vår vision ”Kvalitet, kompetens och respekt i alla möten”.

Vi förväntar oss att alla medarbetare tar ett stort ansvar för verksamhetens utveckling och ger patienten god och säker vård.

Så här utvecklar vi vår verksamhet

Ortopedkliniken är stabil med goda resultat, men vi tittar alltid efter möjligheter att förbättra ytterligare. Vi arbetar på att stärka vårt processarbete och alla enheter driver olika former av förbättringsarbeten inom områden som till exempel

 • vardagsrehabilitering
 • personcentrerad vård
 • tillgänglighet till mottagning/operation
 • ökad vårdkvalitet
 • nöjda patienter
 • nöjda medarbetare

Här finns vi

Ortopedkliniken finns på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Organisatoriskt tillhör ortopedkliniken verksamhetsområdet Kirurgisk vård i Region Jönköpings län.

Ortopedkliniken Länssjukhuset Ryhov