Psykiatriska kliniken på Länssjukhuset Ryhov som arbetsplats

Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov
Foto: Johan W Avby

Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är en av länets största kliniker. Vi är omkring 400 medarbetare med ett brett spektrum inom vår specialitet. Har finns möjlighet att förkovra sig inom flera områden och vi har en ständig strävan att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Den här kompetensen söker vi

Vi söker kontinuerligt medarbetare inom olika yrkesgrupper.

På vår klinik arbetar bland annat

  • läkare
  • sjuksköterskor
  • skötare
  • psykologer
  • kuratorer
  • sjukgymnaster
  • arbetsterapeuter
  • psykoterapeuter
  • vårdadministratörer.

Därför ska du jobba hos oss

Kliniken är i en spännande utvecklingsfas med många utmaningar. Vi söker dig som vill vara med och påverka vårt framtida arbete genom idéer och engagemang och vill vara med och utveckla vården för personer med behov inom det psykiatriska området.

Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling.

Våra arbetsplatser genomsyras av god gemenskap där vi vill att du bidrar med dina erfarenheter och din personlighet.

Det här får du arbeta med

Inom slutenvården är psykiatriska kliniken i Jönköping en av länets största kliniker med 76 vårdplatser fördelade på 5 vårdavdelningar samt en psykiatrisk akutmottagning som erbjuder akuta bedömningar dygnet runt.

Kliniken erbjuder psykiatrisk specialistvård för invånare över 18 år. Delar av kliniken är även en länsresurs med ansvar för psykiatrisk intensivvård, beroendevård, rättspsykiatri och jourverksamhet där vi handlägger akuta ärenden inom både vuxenpsykiatriska kliniken och barn- och ungdomspsykiatriska kliniken.

Inom öppenvården arbetar vi med specialistinsatser inom neuropsykiatri, beroendevård, psykosvård, allmänpsykiatri och psykiatrisk rehabilitering.

Så här arbetar vi

Den psykiatriska slutenvården är indelad i olika specialiteter som beroendevård, psykosvård, allmänpsykiatrisk vård, rättspsykiatrisk vård och psykiatrisk intensivvård. Vi gör bedömningar, utredningar, ger behandlingar och rehabiliteringsinsatser i samarbete med den psykiatriska öppenvården. Vi arbetar i team för patienter som är i behov av psykiatrisk specialistkompetens.

Psykiatrisk slutenvård har omkring 250 medarbetare.

Den psykiatriska öppenvården arbetar med bedömning, utredning, behandlings- och rehabiliteringsinsatser. Vi arbetar teambaserat där sjuksköterskor, skötare, läkare, psykologer, kuratorer, fysioterapeuter, rehabiliterings-samordnare och vårdadministratörer ingår.

Psykiatrisk öppenvård har omkring 130 medarbetare.

Det här värderar vi högt

Vi arbetar personcentrerat med patientens bästa i fokus.

I vår verksamhet värdesätter vi medarbetare som önskar utveckla sin profession samt vill medverka i klinikens utveckling och framtid.

Vår klinik eftersträvar mångfald ur alla perspektiv.

Så här utvecklar vi verksamheten

Inom kliniken pågår ständiga förbättringsarbeten som exempelvis gäller medicinska resultat och nya arbetssätt. Vi jobbar även med kvalitetsregister, tillgänglighet, processgrupper inom psykos, neuropsykiatri, nybesök och diagnostik och självskadebeteende. Det finns flera forskare knutna till kliniken.

Det här är våra styrkor

Mångfald är vår styrka vad gäller de psykiatriska specialiteterna, men även bland våra medarbetare. Vi ser en framtid där forskning och ständiga förbättringar kommer att göra oss till en av Sveriges främsta psykiatriska kliniker.

Här finns vi

Psykiatriska kliniken är samlad inom Länssjukhuset Ryhovs område.

Organisatoriskt tillhör vår klinik verksamhetsområde psykiatri, rehabilitering och diagnostik i Region Jönköpings län.