Arbetsplatser

Röntgenkliniken

Två medarbetare som ska röntga patient.
Vår vision: Vi är bäst på bild! Röntgensjuksköterskorna Clara och Robert röntgar foten på en patient. Foto: Johan W Avby

Röntgen är en länsgemensam dygnetruntklinik med cirka 320 medarbetare. Grunden i verksamheten är att ställa diagnoser och följa sjukdomars förlopp genom olika bilddiagnostiska metoder. Röntgen utför också interventionella undersökningar, behandlingar av olika slag och mammografiundersökningar. Röntgen finns på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Höglandssjukhuset Eksjö och Värnamo sjukhus. Kliniken utför även en del undersökningar i anslutning till de regiondrivna vårdcentralerna i Tranås och Vetlanda. Dessutom finns det en mammografivagn som cirkulerar mellan kommunerna på Höglandet.

Yrken hos oss

  • Röntgensjuksköterska
  • Undersköterska
  • Vårdadministratör
  • Röntgenläkare
  • Systemadministratör
  • IT-ingenjör
  • Verksamhetsutvecklare 

Det här får du arbeta med

Inom röntgen arbetar du i en högteknologisk miljö och avancerad teknik. Dina möten med patienten ställer stora krav på en förmåga att kommunicera samt skapa trygghet och förtroende.

Du arbetar i team med flera professioner i ett nära samarbete med remittenter och vårdenheter för att ge god vård. I arbetet ingår även handledning av studenter.

De undersökningsmetoder som finns i länet är CT (datortomografi, även kallad skiktröntgen) och PET-CT (positions emissions tomografi), MR (magnetisk resonanstomografi), konventionell röntgen, ultraljud, angiografi (kateterledd kärlbehandling eller -diagnostik), intervention (mindre ingrepp som till exempel kateterbyte/-inläggning), mammografi samt mobil konventionell röntgen. 

Därför ska du arbeta hos oss

Vi är ett härligt gäng som trivs bra på jobbet. Vi prioriterar våra patienter och remittenter både när det gäller tillgänglighet och service. Vi vill ha ett bra och effektivt flöde för patienter och medarbetare. För att behålla en god arbetsmiljö är det viktigt med arbetsglädje och en bra teamkänsla.

Vi har tydliga gemensamma mål och förväntningar med ett stort personligt ansvar. Vi hjälper och lyfter varandra i teamet. Hos oss blir alla sedda, såväl medarbetare som patienter.

Vi erbjuder medarbetare och studenter kompetensutveckling, och vi uppmuntrar till förbättringar och innovativa lösningar. 

Utveckling av verksamheten

Vi jobbar för god tillgänglighet.

Vi jobbar med att göra rätt sak, på rätt sätt, i rätt tid.

Vi jobbar med länsgemensamma metoder och rutiner.

Vi jobbar i processgrupper, där vi säkerställer att våra undersökningar utförs korrekt.

Här finns vi

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping

Höglandssjukhuset Eksjö

Värnamo sjukhus

Dessutom utför vi en del undersökningar i anslutning till regiondrivna vårdcentraler i Tranås och Vetlanda. Vi har även en utlokaliserad slätröntgen i centrala Jönköping.  Vi har också en mammografivagn som cirkulerar mellan kommunerna på Höglandet.