F0286 FTV, Nässjö (493501-1175-436B)

Bild på F0286 FTV, Nässjö

Ombyggnad av befintliga Folktandvårdslokaler i hus 09 Nässjö vårdcentrum plan 2.

  • Anläggning: F202 Nässjö
  • Storleksyta: 1600 kvadratmeter
  • Investeringsram: 48240 miljoner kronor
  • Kontakt: Thomas Svärd
  • Aktuellt skede: Förstudie
Förstudie
Programarbete
Systemhandling
Projektering
Upphandling
Produktion
Överlämning
Uppföljning
Förstudie
Programarbete
Systemhandling
Projektering
Upphandling
Produktion
Överlämning
Uppföljning
Förstudie
Programarbete
Systemhandling
Projektering
Upphandling
Produktion
Överlämning
Uppföljning