Kultur

Arbetsstipendier inom kultur

Region Jönköpings län delar varje år ut kultur- och arbetsstipendier för stöd och uppmuntran inom konstområdena litteratur, folkbildning, dans, film och rörlig bild, musik, bild och form, hemslöjd, teater, museum och kulturarv.

Vem kan söka?

Arbetsstipendiet kan sökas av verksamma kulturarbetare som är bosatta i Jönköpings län eller på annat sätt har anknytning till länet.

Ansökan

Du kan ansöka årligen mellan 1 april och 1 juni. Ansökan sker via E-tjänster och blanketter.

Särskilda villkor

Region Jönköpings läns kulturstipendier ska stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom konstnärliga områden som dans, musik, teater, cirkus, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild, bildning, litteratur samt museum och kulturarv.

Arbetsstipendiet ska ge professionella aktörer* möjlighet att under viss tid ägna sig till fullo åt, eller bedriva och fördjupa, sin konstnärliga verksamhet. Arbetsstipendium delas ut efter ansökan, där det ska anges hur stipendiet är tänkt att användas.

Den totala summan för stipendier är totalt 225 000 kronor och fördelas mellan kultur- och arbetsstipendier. Hur summan fördelas mellan de olika stipendierna bestäms av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Stipendier ges till en eller flera kulturarbetare i samverkan. Utdelning till samma person eller personer kan ske högst två år i följd.

Nämnden kan adjungera en expert inom respektive områden för att på bästa sätt kunna behandla fråga.

* en person som försörjer sig på sin konst eller strävar mot att göra det, i kombination med hög yrkeskunskap, t ex genom dokumenterad utbildning och/eller erfarenhet inom sin konstart

Bedömning och beslut

Efter ansökningsperioden görs en tjänsteberedning där ansökningar som helhet värderas utifrån villkoren för stipendierna. Externa referenspersoner, utan koppling till länet och sökanden, är med i beredningsprocessen och har en rådgivande roll. Prioriteringar görs utifrån den ekonomiska ramen för kulturstöden. Beslut tas i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet i oktober. Stipendierna delas ut av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet i samband med Regionfullmäktiges höstmöte.

Redovisning

Arbetsstipendiater ombes inkomma med en redovisning om hur stipendiet har använts senast ett år efter utdelning. Detta är dock inget krav. Redovisning skickas till kulturbidrag@rjl.se.

Beviljade arbetsstipendier inom kultur:

2023 Katarina Vallbo, konstnär, Lode Kuylenstierna, regissör, manusförfattare och konstnär, Sofia Hagström, textilkonstnär, Celia Svedhem, författare och litteraturkritiker, Stina Nilsson, dansare och koreograf

2022 Carl-Oskar Jonsson, konstnär, Leif Bergholtz, författare, Sandra Skavén, skådespelare, Erik Danielsson, fotograf, Henrik Svensk, konstnär/designer

2021 Cyntia Botello, dans och film/rörlig bild, Evelina Dembacke och Erik Olsson, bild och form, Frida Nordström, teater och hemslöjd, Josefine Gustafsson, bild och form, folkbildning, litteratur, Joseph Cave, bild och form, musik, Linda Västrik, film och rörlig bild, Magnus Wassborg, bild och form,  Maria Wallinder, musik,Sara Wallgren, bild och form.

2020 Minna Floss, illustratören och animatören Emma Johansson, författare

2019 Jan Carleklev, ljudartist och designer och Amanda Selinder, textilkonstnär

2018 Petra Hultman, konstnär och Karolina Brobeck, konstnär och keramiker

2017 Stina Nilsson, dansare och Fredrik Andersson och Boonsri Tangtrongsin, animatörer 

2016 Emelie Berglund, konstnär

2015 Jennie Ljungeskog, bildkonstnär Uta Arning, filmare och regissör

2014 Anna Dohrman, bildkonstnär Johan Ohlson, dansare, pedagog och koreograf

2013 Teresa Glad, animatör

2012 Britta Johanson, textilkonstnär

2011 Francis Brako, dansare

2010 Gunnar Källström, musiker Jonas Valfridsson, tonsättare

2009 Ove Gotting Jessica Kolterjahn Nina Åkerblom Nielsen

2008 Malin Astner Kai Rehn

2007 Peter Ivan Ericson

2006 Bruno Helgesson Ann Sehlstedt

2005 Arne Gustafsson Emma Philipson

2004 Annika Holmér Hanna Hallgren

2003 Emma Lindgren Camilla Sundberg Birgitta Blomqvist Annika Ride

2002 Pia-Kristina Garde Ann Magnusson Anna-Karin Svensson Ann-Marie Valsten

2001 Agneta Hill Cecilia Käck Jennie Lindström Åsa Storck

2000 Greger Cedulf Maria Grandelius  Fredrik Stenberg

1999 Victoria Granlund Ola Fredholm Lena Lindahl Maria Larsson

1998 Ola Gustafsson Jens Johansson Tyrone Martinsson Kristina Mauritz Cecilia Qvarnström

1997 Maria Buhre  Nina Holst Kenneth Pils Gudrun Romeborn

1996 Peter Arnoldsson Tina Eskilsson Christian Immonen Per Teljer Linda Västrik

1995 Lennart Carlsson Jöran Linder Teresia Porsbjer Victor Rojas Katarina Vallbo Patrik Wirefeldt

1994 Christina Claesson Anya Ison Håkan Molander Margareta Sundén

1993 Björn Bengtson Lena Blomqvist Iréne Johansson Magnus Lundh

1992 Annika Behrm Paula Jutander Svante Palmgren  Krister Kühlwein Åsa Fagerlund Patrik Johansson

1991 Urban Beinö Mike Bode Harry Ellström

1990 Per Sjöberg Mats Thiger Katarina Vallbo Ingalill Wiberg

1989 Curt Ekblom Agneta Hill Peter Lundström Sven Påhlsson Magnus Utvik

1988 Susanne Rydén Karin Linder Gunilla Mauritz Anya Ison Jan Svärd Johan Näslund

1987 Niklas Holmberg Eva-Marie Albinsson Bo Holmqvist Ulla Hultberg Bror Ahlström

1986 Lisbeth Ariosto Pernilla Dahlstrand Bruno Helgesson Monica Schultz Karin Tiberg

1985 Marcus Andersson Stefan Bellnäs Peter Freij Göran Tuve Karlsson Lise-Lotte Halvarsson Christina Johansson Agneta Spångberg

1984 Pia Granbom Jan Stigmer Christina Bymark Eva-Maria Eriksson Winfried Bayer

1983 Björn Winnerfeldt Per-Åke Wennerberg Cecilia Hjelm Tommie Andersson Lena Blomqvist

1982 Lena Åkesson Ingrid Johansson Kristina Gadh-Lindqvist Mikael Bråne Bo Alverberger

1981 Ulrika Dohrmann-Johansson Karl-Inge Edelfeldt Ingrid Johansson Birthe Jonsson Sagobutiken

1980 Bo Ahlin Birgitta Eriksson-Fast Ragnar Järhult Rune Karlzon Efva Lilja Henry Renshult