Kultur

Paul Petersons stipendium

En ung kvinna med en av sina målningar.
2024 års mottagare av Paul Petersons stipendium Janina Renström med målningen "Beethoven Egmont". Förlagan till målningen är ett foto taget under en fest i Nässjö på 70-talet. Porträttfoto: Maja Gregor

Genom Paul Petersons stiftelse, som förvaltas av Region Jönköpings län, har konststuderande från Jönköpings län möjlighet att söka stipendium för att utveckla och förverkliga konstnärliga idéer och projekt. Stipendiet delas ut årligen på stiftaren Paul Petersons födelsedag den 25 februari.

Syfte

Syftet med Paul Petersons stiftelse är att lämna stöd till förtjänta elever på konstskolor inom området bildkonst för utveckling av konstnärliga projekt och idéer under studietiden.

Vem kan söka?

Du som söker Paul Petersons stipendium ska ha anknytning till Jönköpings län samt vara inskriven på en konstnärlig utbildning under det år som ansökan avser.

Hur mycket kan man söka?

Stipendiets storlek beror på avkastningen av investerade medel. I särskilda fall kan juryn bestämma att beloppet delas upp på flera sökande.

Hur söker man?

Ansökan sker via E-tjänster och blanketter. Om du har problem med ansökningsformuläret kan du skicka ansökan hit istället: bildochform@rjl.se

Ansökan ska innehålla följande:

  • Personbevis
  • Utbildningsbevis
  • Fem arbetsprover
  • Förteckning över arbetsprover
  • Beskrivning av avsedd användning, med kortfattad kostnadskalkyl samt den ansökandes koppling till Jönköpings län

Ansökan får innehålla referenser. Ansökan är en offentlig handling.

Ansökningsperiod

Du kan ansöka årligen mellan 1 oktober och 1 december. Stipendiaten offentliggörs efter den 14 februari.

Villkor

Stipendiet delas ut för produktionskostnader eller kostnader i samband med utveckling av en konstnärlig idé under studietiden.

2024 Janina Renström, studerande vid Umeå Konsthögskola

2023 Ellen Aduofua Bernardsson, studerande vid Konstfack, Stockholm.

2022 Carl Hugosson, studerande vid Kungliga Konsthögskolan, Stockholm.

2021 Amanda Björk, studerande vid Konstfack, Stockholm.

2020 Josefin Jussi Andersson, studerande vid Konstfack, Stockholm.

2019 Sara-Lovise Ewertson, studerande vid Konstfack, Stockholm

2018 Sofia Olsson, studerande vid Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn, Danmark.
Hanna Antonsson, studerande vid Akademin Valand i Göteborg.

2017 Evelina Jonsson, studerande vid Gerrit Rietveld Academie, Holland.
Joakim Sandqvist, studerande vid Konsthögskolan i Malmö.