Kultur

Prioriterade målsättningar: Bild och form

Region Jönköpings län arbetar med att utveckla förutsättningarna för bild, form och gestaltad livsmiljö i Jönköpings län.

Genom att möjliggöra konstupplevelser för länets invånare, främja eget skapande och skapa förutsättningar för bild- och formkonstnärer och designers att bo och verka i länet, bidrar området till länets utveckling.

Region Jönköpings län ska

 • främja intresset för och tillgången till bildkonst, form och design
 • främja mötesplatser och produktionsplattformar för länets bild- och formkonstnärer
 • stärka länet som bildkonst-, form- och designregion.
 • etablera residens för bild- och formkonstnärer
 • avsätta medel till utställningsaktörer för medverkansersättning
 • tillämpa enprocentsregeln vid gestaltning i Region Jönköpings läns lokaler
 • förvalta och tillgängliggöra Region Jönköpings läns konstsamling

Kulturpolitiska prioriteringar

 • Kulturlivets infrastruktur
 • Barn och unga
 • Tillgänglighet
 • Hållbarhet och hälsa
 • Samarbeten - interkommunalt, interregionalt, internationellt och interkulturellt
 • Samverkan och dialog

Regionala mål

 • Alla ska ges möjlighet att delta i och ta del av länets kulturliv.
 • Konst och kultur ska vara tillgängliga i och en angelägenhet för hela länet.
 • Länets kulturliv ska sträva efter kvalitet i både bredd och spets.

Regional kulturplan

Region Jönköpings läns regionala kulturplan 2023-2025 är en plan för utvecklingen av kulturen i länet under en treårsperiod och hur dessa relaterar till de nationella kulturpolitiska målen.

Regional kulturplan 2023-2025 (pdf-fil, 6986 kB)