Medicinsk teknik som arbetsplats

Två killar jobbar med en reparation av medicinteknisk utrustning.
Vi inom medicinsk teknik är den naturliga servicepartnern och teknikkonsulten för sjukvården. Vi är utbildade och specialiserade inom området och vi fortbildar oss ständigt. Det är avgörande för att vi ska kunna ta oss an den avancerade medicintekniska utrustning som används inom Region Jönköpings län idag. Foto: Ulf Lindberg
Två killar jobbar med en reparation av medicinteknisk utrustning.Leende kvinna sittande vid skrivbord i förgrunden och en kvinna vid ståbord i bakgrunden.Man lyfter ett stort runt föremål.Man tittar koncentrerat ned på tangentbord och skärm.Skrattande man står lutad över skrivbordsstolen.

Inom medicinsk teknik förenar vi på ett spännande sätt högteknologiskt kunnande med mjukare värden i den dagliga kontakten med verksamheter som behöver vår expertis. I vårt uppdrag ingår att planera för vilka strategiska investeringar Region Jönköpings län behöver göra i medicinteknisk utrustning för att hänga med i utvecklingen. I vårt uppdrag ingår också att ständigt hålla oss a jour för kunna utföra service och underhåll av denna avancerade utrustning.

Här finns medicinsk teknik

Medicinsk teknik är ett område inom Verksamhetsstöd och service och våra medarbetare har sina arbetsplatser på Region Jönköpings läns tre sjukhus i Eksjö, Jönköping och Värnamo.

Vi har cirka 40 medarbetare.

Kompetens vi söker

 Vi söker medicintekniska ingenjörer, gärna med kunskaper inom IT.

Därför ska du jobba hos oss

Hos medicinsk teknik och Verksamhetsstöd och service får du jobba med sådant som skapar värde – främst för de som arbetar inom Region Jönköpings län. Men i förlängningen också för länsborna.  Hos oss räknas stöd och service som spetskompetenser. Ditt kunnande och dina erfarenheter kan bli värdefulla tillskott.

Har du ett passionerat intresse för högteknologi samtidigt som du tilltalas av det mänskliga mötet med verksamheter som behöver din hjälp för att få vården att fungera? Då kan ett jobb hos oss på medicinsk teknik erbjuda dig en givande mix.

Vi arbetar hårt för att få en jämn, hög och länsövergripande kvalitet i det vi gör och vi är också certifierade enligt ISO9001:2015. Att ha ett sådant system att följa borgar för kompetens, säkerhet och trygghet. 

Så här arbetar vi

Medicinsk teknik arbetar på uppdrag av våra kunder - Region Jönköpings läns verksamheter.   

Under ledning av områdeschefen är vi uppdelade i tre enheter, en för varje sjukhus i länet. Enheterna leds i sin tur av varsin platschef.

Vi arbetar med medicinteknisk utrustning som förekommer inom vården, till exempel medicinsk IT, endoskopi, blodtryck, narkos, dialys och infusion, hemsjukvård, EKG, övervakningsutrustning, ögon/öronutrustning, defibrillatorer och diatermi. Vi arbetar också inom området radiologi, onkologi och ultraljud.

Vårt uppdrag innebär att vi säkerställer den medicintekniska säkerheten åt sjukvården.

Konkret kan det handla om att bistå sjukvården med teknisk kompetens när det gäller upphandlingar, förebyggande underhåll, avhjälpande underhåll, utbildning av personal, telefonrådgivning samt utredning av olyckor och tillbud.

Vi hanterar även IT- samt om- och nybyggnadsfrågor som berör medicinteknisk utrustning för att säkra den medicintekniska säkerheten och uppfylla de lag-, direktiv- och förordningskrav som åligger vården när det gäller medicinsk teknik.

Det här värderar vi högt

Vi som ingår i Verksamhetsstöd och service är måna om att ge våra medarbetare, med alla sina erfarenheter och olikheter, chansen till att vara med och påverka. Ett gott ledarskap ger förutsättningar för detta.

Vi är också måna om att sätta våra kunder i fokus. Vi vill vara deras trygga och naturliga samarbetspartner, precis som det står i vår verksamhetsidé. Det ska ligga i våra medarbetares och ledares hjärta och ryggmärg.

Så utvecklar vi oss

Inom medicinsk teknik och Verksamhetsstöd och service är det centralt att vi utvecklar och förnyar oss hela tiden för att svara upp mot kundernas behov.

Partnerskap, nära samarbete och dialog med kunderna ger värdefulla influenser och hjälper oss att förutse deras behov.

Ett intensivt utvecklingsarbete har lett fram till att medicinsk teknik är certifierat enlig enligt ISO9001:2015. Vi den senaste uppföljande revisionen fick vi mycket goda omdömen till exempel för alla medarbetares höga medvetenhet kring kvalitetspolicy, mål och kundfokus.