Bidrag och finansiering

Bidrag och finansiering

Glad familj på stadsfest.
Vi ger stöd och finansiering till projekt, arrangörer och ideella föreningar. Det är ett av våra verktyg för att stärka folkhälsan och skapa utveckling och tillväxt. Foto: Johan W Avby

Ett av våra verktyg för att skapa tillväxt, utveckling och god folkhälsa är att ge stöd och finansiering till projekt, arrangörer och ideella föreningar. Regional utveckling skapar vi tillsammans!

Vi samverkar med och stödjer olika aktörer i Jönköpings län som jobbar med utveckling, tillväxt och som stärker folkhälsan. Det gör vi för att uppfylla målen i Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi och regionala kulturplan.

Det finns olika former av finansiering på regional och nationell nivå samt på EU-nivå. Dessutom delar vi årligen ut ett kulturstipendium och ett arbetsstipendium inom kulturområdet.