Kultur

KulturCrew i Jönköpings län

Barn som sitter framför ett mixerbord.
Foto: Sandra Liljegren Gonçalves

KulturCrew är ett koncept som vänder sig till barn och unga mellan 10 och 25 år. Skolor, fritidsgårdar, kommuner eller kulturskolor är välkomna att anamma konceptet som bygger på att stärka ungas rätt till kultur med arrangörskapet som metod. KulturCrew skapar möjligheter för ung delaktighet, stärker kulturens värde i samhället och bidrar till att uppfylla barnkonventionens mål. 

Vad är KulturCrew?

Ett KulturCrew är 5-15 ungdomar i åldern 10-25 år, som är delaktiga eller ansvariga för olika kulturarrangemang med stöd av en handledare. Ungdomarna får utbildning och kunskap inom värdskap, marknadsföring, scenteknik och planering av arrangemang. Deltagarna i KulturCrew lär sig hur man arbetar i team, och målet är att alla ska känna sig delaktiga och att känna att man har inflytande och ansvar.

Hur fungerar det?

KulturCrew kan drivas av en kommun, en skola, en fritidsgård eller en kulturskola. Det är frivilligt och helt kostnadsfritt att delta i ett crew. I varje KulturCrew finns en grupp barn/unga och en handledare. Crewet ses regelbundet under terminen för att planera arrangemang inom den egna verksamheten. Crewet åker också på en eller flera utbildningsdagar per termin som arrangeras av oss på Kulturutveckling, Region Jönköpings län tillsammans med Riksteatern Jönköpings län. Dessutom kan KulturCrew med fördel agera referensgrupp för sin kommuns kultursamordnare, kring frågor som berör barn och unga.

Varför Kulturcrew?

  • För alla barns rätt till kultur!
  • För att genom arrangörskap lära sig om demokratiska arbetsprocesser
  • För att konst och kultur bidrar till ökad förståelse av både sig själv och omvärlden
  • För att stärka ungas delaktighet och skapa relevanta kulturupplevelser
  • För att kultur bidrar till lustfyllt lärande

Regional samordning

Kulturutveckling, Region Jönköpings län äger insatsen och Riksteatern Jönköpings län är samverkande part. Vi samordnar projektet på ett regionalt plan, och ser till att det finns en digital samarbetsyta för länets olika KulturCrew där handledarna kan utbyta erfarenheter. Dessutom samordnar och finansierar vi utbildningsdagar för länets KulturCrew, och nätverksträffar för handledarna. KulturCrew är just nu under uppstart i vårt län.  

Läs mer om KulturCrew (Extern länk)