Kompetensförsörjning

Man beskär buskar.
Tenhults naturbruksgymnasium, som vi är huvudman för, är engagerade i en arbetsmarknadsutbildning som vänder sig till nyanlända och långtidsarbetslösa. Foto: Johan W Avby

Vi samverkar med aktörer från näringsliv, utbildning och arbetsmarknad för att Jönköpings län ska ha god kompetensförsörjning på både lång och kort sikt.

Liksom övriga organisationer i Sverige med regionalt utvecklingsansvar har Region Jönköpings län det nationella uppdraget att ta fram en regional kompetensplattform.

Arbetet med kompetensplattformen handlar om att tillsammans med länets aktörer samverka för att säkra kompetensförsörjningen på kort och lång sikt och att ta vara på kompetensen hos varje individ.

Livslångt lärande

Vi arbetar för att länets invånare ska ha möjlighet till kompetensutveckling på alla nivåer och över hela länet.

Yrkeshögskoleutbildningar leder i stor utsträckning till att människor får jobb. När utbildningarna finns i vårt län är chansen också stor att människor stannar här och stärker vårt näringsliv. Därför är vi aktiva i arbetet med att få fler yrkeshögskoleutbildningar till länet. På samma sätt har vi också ett nära samarbete med högskolan, teknikcollege samt vård- och omsorgscollege.

Att det finns många utbildningsplatser i länet, på olika nivåer, är också viktigt för att ta tillvara på våra nyanlända länsinvånares kompetens. Genom validering av kunskap skapar vi vägar in på arbetsmarknaden.