Kultur

Bild och form: Utveckling

Bruno Mathsson hus
Bruno Mathsson Design Residency – nytt internationellt residens i Värnamo. Foto: Peo Olsson

Bild och form Utveckling arbetar med kunskapsöverförande insatser, samarbetsprojekt och med den strategiska utvecklingen av samtidskonsten i länet. Vi stöttar också olika konst- och utställningsprojekt, artist-in-residencies och erbjuder olika typer av stipendier för produktioner.

Våra utvecklingsprojekt

Några av de aktuella projekt som vi driver just nu är:

Konstforum
Konstforum är ett nätverk för konstnärer verksamma i Jönköpings län. Nätverket arrangerar fyra träffar per år som alterneras mellan olika konstaktörer i länet. Varje träff har ett tema med en inbjuden föreläsare. Under informella former träffas vi över en fika, får en presentation av institutionen vi gästar och lyssnar till och samtalar med föreläsaren.

Syftet med Konstforum är att fungera som en social mötesplats för konstnärer och en möjlighet att hålla sig ajour om konstvärlden samt lära känna utställningsarrangörerna i länet. Det är gratis att medverka i träffarna.

Bästa Biennalen
Läs mer här (Extern länk)

Residenser
Läs mer här

Bruno Mathsson Design Residency

2023 etablerade Region Jönköpings län ett nytt internationellt residens i Värnamo. Syftet med residenset är att erbjuda en internationellt verksam designer tid för efterforskning, utveckling, nätverkande och fokus i en stimulerande arkitektonisk miljö, i samarbete med Vandalorum och regionens omfattande tillverkningsindustri.

Läs mer om residenset och hur du ansöker här

Konstnärsresidens

Sedan hösten 2023 har vi ett nytt vistelsestipendium i Grez-sur-Loing, Frankrike, 7 mil från Paris. Vistelsestipendiet är årligt och en månad långt och kommer alternera mellan bild- och formkonstnärer och författare med anknytning till Jönköpings län. Syftet med stipendiet är att ge konstnärer och författare möjlighet till koncentrerat arbete, men också att knyta kontakter.

Läs mer om residenset och hur du ansöker här 

Stipendier och stöd för konstnärer och konstaktörer 

Konstnärer kan söka olika former av bidrag från Region Jönköpings län som arbetsstipendier, ateljéstipendium och Paul Petersons stipendium för konststuderande. Dessa bidrag utgör ett viktigt stöd till produktionskostnader och konstnärlig utveckling för konstnärer med länsanknytning.

Läs mer och ansök här

Medverkans- och utställningsersättning

Region Jönköpings län tillämpar det statliga medverkans- och utställningsersättning (MU-avtal). Ramavtalet ska följas då en konstnär ställer ut eller på annat sätt, bjuds in för att medverka.

Medverkans- och utställningsersättning