Vi bidrar till en sund livsmiljö

Man beskär buske.
Sedan slutet av 90-talet bedriver Tenhults naturbruksgymnasium ekologiskt lantbruk certifierat enligt KRAV. På så sätt får våra elever kunskap om både det ekologiska och konventionella lantbruket. Foto: Johan W Avby

Vi väljer varor, kemiska produkter, livsmedel och läkemedel som gör så lite skada på miljö och hälsa som möjligt. Och vi främjar en hälsosam miljö både inomhus och utomhus.

Hälsofrämjande miljöer

Med stöd av bedömningskriterierna enligt Sunda Hus har vi minskat byggmaterialens påverkan på miljö och på människors hälsa. En stor andel av det byggmaterial som vi köper in uppfyller kraven enligt de två striktaste klassningarna, A och B. Sunda Hus är ett digitalt verktyg som stödjer oss i vårt arbete för minskad miljö- och hälsopåverkan när vi väljer byggvaror.

Hållbarhetskrav i våra upphandlingar

Inköp av varor, tjänster och entreprenader står för en stor del av våra kostnader och vår klimatpåverkan. I många fall är vi en stor kund och därför kan våra upphandlingar påverka utbudet på marknaden i en hållbar riktning. Vi ställer höga hållbarhetskrav i de upphandlingar där varor och tjänster påverkar viktiga miljöfrågor eller som har en tydlig koppling till socialt ansvar.

Vi arbetar aktivt med att utreda om vi måste använda särskilt farliga kemiska produkter eller om de kan bytas ut mot kemiska produkter som är bättre för hälsan och miljön.

Mindre miljöpåverkan från läkemedel

Vi arbetar för att minska förskrivningen av läkemedel som är skadliga för miljön. Under de senaste åren har vi minskat utskrivningen av antibiotika och där är vi bland de bästa i Sverige.

Vi arbetar också med att förbättra kunskapen – både hos medarbetare och hos invånare, om hur läkemedel påverkar miljön och hur överblivna läkemedel ska hanteras.

Tillsammans med länets kommuner och länsstyrelsen samverkar vi om läkemedels miljöpåverkan och rening av läkemedelsrester.

Hållbar livsmedelsproduktion och hälsosamma matvanor

När vi köper in livsmedel väljer vi i första hand de som uppfyller svenska livsmedelskrav och som är ekologiskt producerade. Bland livsmedel som uppfyller svenska livsmedelskrav prioriterar vi livsmedel som är producerade i länet.

Våra tre centralkök i Jönköping, Värnamo och Eksjö är KRAV-certifierade. Det innebär att vi ställer höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. 

Vi erbjuder hälsosamma val i våra restauranger och kaféer. Vegetariska alternativ erbjuds alla dagar i veckan. Vi har också tagit fram nya menyer för interna möten och konferenser, där de hälsofrämjande alternativen får ett större utrymme.